Danske banker blandt Europas stærkeste

Publiceret 26-10-2014

Gennemgangen og vurderingen af Europas største banker viser, at danske banker hører til blandt de mest velkapitaliserede i Europa. Resultatet påvirker ikke Finansrådets holdning til, at beslutningen om deltagelse i bankunionen bør afvente yderligere afklaringer.

Den europæiske centralbank, ECB, og de nationale tilsynsmyndigheder har i samarbejde med European Banking Authority, EBA, gennemført den hidtil grundigste gennemgang og vurdering af den europæiske banksektors sundhedstilstand. Finanstilsynet i Danmark har foretaget en gennemgang af Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank.
 
Gennemgangen viser, at de danske banker hører til blandt de absolut mest robuste i Europa.
 
-I Finansrådet glæder vi os naturligvis over, at de danske banker er så robuste, at de kan tåle selv hårde økonomiske stød. Det er betryggende for den finansielle stabilitet i Danmark. Det kommer ikke som en overraskelse for os, men det er godt at få det bekræftet, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz.
 
Der er også grund til at glæde sig over, at sundhedstilstanden blandt Europas banker generelt er god.
 
-Selv om ikke alle europæiske banker kom i hus, er stresstesten et udtryk for, at vi har lagt de værste dønninger af krisen bag os, og at vi igen kan kigge fremad. Det er vigtigt for den europæiske økonomis udvikling, siger Jørgen A. Horwitz.
 
Sundhedstilstanden blandt Europas banker er blot et af de usikkerhedsmomenter, Finansrådet har fremført i forhold til, om Danmark bør deltage i den europæiske bankunion. 
 
-Resultatet ændrer ikke på vores holdning. Det er godt at konstatere, at sundhedstilstanden blandt europæiske banker er god – men der er flere forhold, hvor det endnu er uafklaret, hvilke implikationer det vil kunne få for de danske banker og dermed det danske samfund, hvis vi tilslutter os bankunionen på nuværende tidspunkt, siger Jørgen A. Horwitz. 
 

Fakta om stresstest:

Den europæiske centralbank ECB og de nationale tilsynsmyndigheder har i samarbejde med European Banking Authority, EBA, gennemført den hidtil grundigste stresstest af de største europæiske banker. 
 
Udgangspunktet for stresstesten er en vurdering af kvaliteten af bankernes aktiver (asset quality review). For de banker, som ECB overtager tilsynet med i november 2014 i forbindelse med indførelsen af den såkaldte ”single supervisory mechanism” i euro-landene, er vurderingen gennemført af ECB. For ikke-eurolande er vurderingen gennemført af de nationale tilsynsmyndigheder.
 
Det danske finanstilsyn har således foretaget en vurdering af kvaliteten af aktiverne for de fire danske banker, der indgår i EBA’s stresstest. De omfattede banker er: Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank. Nordea får foretaget gennemgangen af det svenske finanstilsyn, da stresstesten foretages for det øverste moderselskab i en koncern. 
 
Den europæiske stresstest, hvor udgangspunktet er gennemgangen af kvaliteten af bankernes aktiver, giver således en vurdering af de europæiske bankers sundhedstilstand.
 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør