CIBOR: Ny forsøgsordning mellem stillerne

Publiceret 11-04-2014

Som led i den løbende evaluering af CIBOR har Finansrådet udarbejdet en ny ordning for at gøre CIBOR kvoteringerne handlebare. Ordningen giver CIBOR-stillerne mulighed for at handle på de øvrige CIBOR-stilleres kvoteringer. Arbejdet med ordningen er nu så langt, at der etableres en prøveperiode fra 1. maj til 1. september 2014.

For at sikre et så robust set-up om CIBOR som muligt, vurderer Finansrådet løbende, om der kan etableres tiltag, som kan styrke CIBOR-stillelsen. CIBOR udtrykker den rentesats, som en bank er villig til at udlåne danske kroner til en såkaldt primebank uden sikkerhed.
 
I en længere årrække har der været en tydelig tendens til, at interbankudlån på usikret basis, det vil sige uden sikkerhed, har været kraftigt faldende. Denne udvikling accelererede som følge af finanskrisen. I dag er der kun begrænset udlån mellem banker uden sikkerhed i de længere løbetider.
 
Som led i den løbende evaluering af CIBOR har Finansrådet derfor udarbejdet en ordning, som giver CIBOR-stillerne mulighed for at handle på de øvrige CIBOR-stilleres kvoteringer. 
 
Det er kun CIBOR-stillerne, som kan indgå i ordningen. Arbejdet med at gøre CIBOR kvoteringerne handlebare er inspireret af den svenske STIBOR, som også har etableret en lignende ordning. 
 
Arbejdet med ordningen er nu så langt, at der etableres en prøveperiode fra 1. maj til 1. september 2014 for at kunne evaluere ordningen, herunder om der skal ske tilpasninger, eller om den skal gøres permanent.
 
CIBOR vil fortsat blive stillet på det samme grundlag, som den stilles ud fra i dag. Den bagvedliggende interbankordning vedrører de første ti minutter efter offentliggørelsen af CIBOR, og den tager eksempelvis højde for, at ikke alle CIBOR-stillere er prime banker. Ordningen omfatter såvel udlån som indlån, hvor indlånsrenten fastsættes ud fra et aftalt spread fratrukket udlånsrenten.
 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør