Boligejerne opmærksomme på realkreditinstitutskifte

Publiceret 08-07-2014
Analyse

Realkreditrådet har spurgt boligejerne, om de er opmærksomme på, at de kan skifte realkreditinstitut. Undersøgelsen viser, at godt ni ud af 10 boligejere er klar over, at de har mulighed for at skifte deres nuværende realkreditinstitut ud med et andet.

Godt ni ud af 10 boligejere er opmærksomme på, at de kan skifte realkreditinstitut. Samtidig tilkendegiver knap halvdelen, at de ikke ved, at der er de samme udgifter forbundet med en låneomlægning, uanset om der skiftes institut eller ej.

”Boligejerne kender til muligheden for, at de kan skifte realkreditinstitut. Anderledes er det dog med kendskabet til omkostningerne, som er forbundet med et skifte. Her er boligejerne i mindre grad er klar over, hvad det koster,” siger Jan Knøsgaard, vicedirektør i Realkreditrådet.

I sidste uge offentliggjorde Erhvervs- og Vækstministeriet en rapport om konkurrence og mobilitet på det danske realkreditmarked. Konklusionen er, at der ikke findes særlige gebyrer i forbindelse med skifte af realkreditinstitut.

”Erhvervs- og Vækstministeriet konstaterer i en ny rapport, at omkostningerne med at skifte realkreditinstitut er de samme som omkostningerne, der er forbundet med at lægge et lån om inden for samme realkreditinstitut. Der er altså ingen særlige skifteomkostninger til hverken det institut, man forlader, eller det nye institut. Der er alene tale om omkostninger som følger lånet og selve låneomlægningen,” siger Jan Knøsgaard.

Figur 1: Boligejernes kendskab til mulighederne og omkostningerne ved at skifte realkreditinstitut?

[Figur 1: Boligejernes kendskab til mulighederne og omkostningerne ved at skifte realkreditinstitut?]

Kilde: Realkreditrådet og Epinion

De fleste boligejere har styr på realkreditten

De fleste boligejere oplever, at de kan gennemskue de vigtigste fordele og ulemper ved de forskellige typer af realkreditlån. Knap 27 pct. har helt styr på det, mens yderligere 58 pct. godt kan gennemskue det, men at det dog kan være svært. Samtidig oplever blot hver tiende, at de ikke kan gennemskue fordele og ulemper ved lånene.

”Et realkreditlån er en stor ting for boligejernes privatøkonomi. Derfor sætter de sig grundigt ind i sagerne, når lånet skal optages. Undersøgelsen viser, at de fleste boligejere har styr på de vigtigste ting ved de forskellige typer af lån, selvom det til tider kan være svært. Her er god rådgivning et vigtigt element i forbindelse med låneoptagelse, så boligejerne kan være trygge og sikre på deres valg af låntype,” siger Jan Knøsgaard.

Figur 2: Oplever du, at det er muligt at gennemskue de vigtigste fordele og ulemper ved de forskellige typer realkreditlån - og vælge den bedste løsning for din privatøkonomi - hvis du bruger den fornødne tid?

[Figur 2: Oplever du, at det er muligt at gennemskue de vigtigste fordele og ulemper ved de forskellige typer realkreditlån - og vælge den bedste løsning for din privatøkonomi - hvis du bruger den fornødne tid?]

Kilde: Realkreditrådet og Epinion

Ca. 8 ud af 10 boligejere er klar over eller har en fornemmelse af, at realkreditinstituttet udsteder obligationer svarende til størrelsen på lånet, når man optager sit realkreditlån. Omkring den samme andel har hørt om, at man til enhver tid kan indfri sit realkreditlån til markedspris. En lidt mindre andel, to tredjedele, har kendskab til, hvordan deres ydelse på realkreditlånet i form af rente, afdrag og bidrag er fordelt mellem henholdsvis obligationsejerne og realkreditinstituttet.

”Når der optages et realkreditlån, udstedes der obligationer svarende til størrelsen på lånet. Obligationerne købes af investorer. Den direkte sammenhæng mellem lån og obligationer giver låntagerne mulighed for at indfri lånet til markedspris, hvor obligationerne købes tilbage. Og det er en overvejende del af boligejerne opmærksomme på,” siger Jan Knøsgaard og tilføjer:

”Lidt færre er klar over, hvordan ydelsen på deres realkreditlån fordeles. I dansk realkredit er det sådan, at hver eneste krone, man betaler i renter og afdrag, går via realkreditinstituttet til investorerne, som har købt obligationerne. Bidraget går til realkreditinstituttet blandt andet til at dække driftsomkostninger, hensættelser, tab, stigende kapitalkrav samt forrentning af egenkapitalen.”

Jan Knøsgaard slutter: ”Det er vigtigt, at låntagerne generelt har kendskab til dansk realkredit, og hvad der egentlig ligger til grund for deres lån. Dansk realkredit er grundstenen i danskerne boligfinansiering og er blandt andet kendetegnet ved gennemsigtighed for låntager såvel som investor. Det bidrager til sikkerhed og tillid til realkreditsystemet, hvilket i sidste ende giver billige boliglån og tryghed hos de danske boligejere.”

Figur 3: Boligejernes kendskab til dansk realkredit

[Figur 3: Boligejernes kendskab til dansk realkredit]

Kilde: Realkreditrådet og Epinion