Beslutning om bankunion bør afvente yderligere afklaringer

Publiceret 08-10-2014

Finansrådet er grundlæggende positivt stemt over for intentionerne med en bankunion i Europa. Bankunionen har til formål at reducere risikoen for finansiel ustabilitet ved at oprette et fælles europæisk finanstilsyn og en fælles europæisk afviklingsmyndighed for nødlidende kreditinstitutter. Det er med til at skabe et godt fundament for et indre marked for finansielle tjenesteydelser, og det vil være med til at gøre konkurrencevilkårene mere ensartede til fordel for danske virksomheder og kunder.

Ikke desto mindre vurderer Finansrådet, at der trods de nævnte fordele er en række usikkerhedsmomenter, der gør, at beslutningen om dansk deltagelse i bankunionen bør afvente en nærmere afklaring af disse.

-Harmoniseringstiltagene i bankunionen ligger fint i tråd med vores synspunkt om, at danske banker bør operere på lige vilkår med de virksomheder, de er i konkurrence med. Der er dog en række forhold, hvor det endnu er uafklaret, hvilke implikationer, der vil opstå for de danske banker og dermed det danske samfund, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz. 
 
For eksempel er tilsynsopgaverne og selve tilsynsfunktionen ændret markant med en lang række nye regelsæt. Det gør det svært at afgøre, hvordan det nye regime vil påvirke Danmark og vores særlige karakteristika, herunder realkreditten. Derudover er det nødvendigt at følge den makroøkonomiske situation i Europa de kommende år. På kort sigt er det naturligvis helt afgørende, at der gennemføres en dybdegående evaluering af de deltagende bankers kvalitet og en grundig opfølgning herpå, så vi ikke i Danmark kommer til at betale regningen to gange. 
 
Jørgen A. Horwitz understreger, at det afgørende for dansk deltagelse i bankunionen er, at den finansielle stabilitet i Danmark øges, og det er endnu svært at vurdere - ikke mindst grundet kompleksiteten af de mange tiltag både hver for sig og den måde, tiltagene spiller sammen med hinanden på. 
 
-Desværre kan man ikke betragte det som en tjekliste, hvor vi bare hakker de enkelte elementer af og derefter kan sige ja eller nej til en bankunion. Vi er nødt til at følge udviklingen og drage erfaringer fra bankunionen, når den er løbet ordentligt i gang. Som ikke-euro land er vi ikke født medlem af bankunionen, så vi har mulighed for at høste af erfaringerne. Endelig er det en helt klar forudsætning, at der kan laves en tilslutningsaftale, der tager hensyn til det danske realkreditsystem, siger Jørgen A. Horwitz. 
 
Finansrådet anbefaler derfor, at usikkerhedsmomenterne løbende vurderes med henblik på at afgøre, om det er i dansk interesse at deltage i bankunionen. 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør