Bemærkninger til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Publiceret 10-10-2014
Høringssvar

 

Vi har modtaget udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen i høring den 16. september 2014. Udkastet giver anledning til en enkelt bemærkning til lovforslagets pkt. 39.

I udmeldingerne omkring aftalen om en forenkling og modernisering af lejeloven var der fokus på, at reglerne skulle blive mere gennemskuelige i forbindelse med huslejenævnets afgørelser.

Det fremgår imidlertid ikke af § 59a, hvordan denne gennemsigtighed skal opnås. Vi foreslår derfor, at en formulering som under pkt. 21 (§18, stk. 3): ”Ministeren for by, bolig og landdistriktet fastsætter nærmere regler om …” fulgt af f.eks. ”offentliggørelse af huslejenævnsafgørelser” sættes ind i § 59a. Det vil kunne medvirke til at sikre øget gennemsigtighed på området.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde