Bedre forbrugerbeskyttelse ved boligkøb på vej

Publiceret 28-01-2014
Nyhed

Nyt EU-direktiv om forbrugerbeskyttelse på realkreditområdet skal sikre boligejere i alle EU-lande informationer og rådgivning, når boligen skal finansieres. I Danmark lever vi allerede op til mange af de nye regler.

Forslaget, der blev fremsat af EU-Kommissionen i marts 2011, blev vedtaget af EU i dag, og skal bl.a. at skabe et indre marked for boliglån og sikre bedre beskyttelse af forbrugerne. Bl.a. indføres der krav til markedsføringen af realkreditprodukter og boligejerne får ret til at indfri lånet før tid. Desuden skal låntagerne have adgang til de nødvendige oplysninger for at kunne træffe de rigtige beslutninger, når de optager et realkreditlån.

De fleste af de nye EU-regler gælder allerede i Danmark for realkreditinstitutter, når de yder lån til boligkøb. Det skyldes bl.a., at dansk realkredit siden starten af 1990’erne har været omfattet af EU-regler for forbrugerlån.

”Vi ser positivt på EU-direktivet. I Danmark har vi allerede en meget høj forbrugerbeskyttelse og er sådan set foran de øvrige EU-lande på det punkt, fordi vi overordnet set allerede lever op til mange af de nye regler. Fx har danske forbrugere allerede retten til førtidig indfrielse, som en del af pakken i det danske realkreditsystem”, siger Jan Knøsgaard, vicedirektør i Realkreditrådet.

For en række andre EU-lande bliver det et fremskridt for forbrugerne, når direktivet bliver gennemført. Ikke mindst retten til at få standardiserede informationer, når forbrugerne vælger realkreditlån og retten til at kunne indfri sit lån før tid, er et stort fremskridt for forbrugerne i andre lande.

Læs mere om direktivets indhold nedenfor.


Direktivforslaget i hovedtræk

Direktivforslaget

 • indfører krav til markedsføringen af realkreditprodukter
  • Eksempelvis bliver det forbudt at skabe forkerte forventninger hos forbrugeren til et låns tilgængelighed eller omkostninger
 • sikrer, at alle de parter, der er involveret i etableringen af realkreditlån til forbrugere er underlagt passende lovregler og tilsyn
 • sikrer, at der for kreditformidlere 1   skal være
  • principper for meddelelse af tilladelse og registrering
  • ret til, når de har tilladelse i en af medlemsstaterne, at tilbyde deres tjenesteydelser på hele det indre marked
 • sikrer, at långivere kan få adgang til oplysninger fra relevante kreditdatabaser.

Långivere og kreditformidlere skal

 • give generelle oplysninger om de lånetyper og -produkter, de udbyder
 • give forbrugeren oplysninger, der er tilpasset den enkelte person. Det sker på grundlag af et europæiske standardiseret informationsark (ESIS). Det gør det muligt for forbrugeren at sammenligne lånevilkår fra forskellige udbydere
 • give forklaringer og opfylde visse standarder for rådgivning
 • vurdere forbrugerens betalingsevne ud fra forbrugerens oplysninger.

Låntagere

 • får de nødvendige oplysninger til at træffe de rigtige beslutninger i alle faser af forløbet med at optage et realkreditlån,
 • får glæde af en harmoniseret beregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP). Beregningen svarer til det, der er fastlagt i forbrugerkreditdirektivet. Det vil gøre det lettere at sammenligne reklamer og oplysninger forud for låneaftalen
 • bliver forpligtede til at afgive de nødvendige oplysninger til en vurdering af deres betalingsevne
 • får ret til at indfri deres lån før tid på visse betingelser, der fastsættes af medlemsstaterne.

Direktivets historie - fra forslag til vedtagelse:

Helt tilbage i 2003 tog EU-Kommissionen initiativ til at undersøge mulighederne for at fremme et indre marked for lån til boliger. Efter at mulighederne var undersøgt, og alle interessenter var hørt, udsendte Kommissionen i 2007 en Hvidbog om realkredit. Kommissionens målsætning med initiativerne var at sikre øget effektivitet, konkurrencedygtighed og harmonisering af de europæiske realkreditmarkeder.

Siden 2007 er EU blevet præget af finanskrisen og en global dagsorden om ”ansvarlig långivning”. Den oprindelige målsætning er derfor blevet suppleret med ønsker om at beskytte forbrugerne og mindske långivernes risiko.

I den forbindelse udsendte den europæiske sammenslutning af realkreditinstitutter (European Mortgage Federation - EMF) i 2009 standarder for ansvarlig långivning. Standarder, som dansk realkredit lever op til.

I sommeren 2010 udsendte EU-Kommissionen et arbejdspapir om ansvarlig långivning. Arbejdspapiret opridser de principper, som kommissionen mener bør gælde, og som skal nedfældes i en kommende lovgivning for ansvarlig realkreditbelåning for banker og realkreditinstitutter i EU.

Arbejdspapiret leder direkte frem til direktivforslaget om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse, som EU-Kommissionen fremsatte i marts 2011.

_____________________________

1) Selskaber, som rådgiver forbrugere, der ønsker at optage et realkreditlån, og som kan indgå låneaftaler på långivers vegne.