Både boligejere og virksomheder har fordel af realkredit

Publiceret 27-02-2014
Nyhed

I januar måned var det samlede udlån fra realkreditinstitutter 2.528 mia. kr. Udlån til boligejere er knap 1.800 mia. kr., svarende til 71 pct. af det samlede udlån. Virksomhederne har realkreditlån for godt 650 mia. kr., og det svarer til 26 pct. af det samlede udlån. Det resterende udlån er bl.a. til det offentlige og inden for den finansielle sektor. Det viser dagens tal fra Nationalbankens MFI-statistik.

I januar måned var det samlede udlån fra realkreditinstitutter 2.528 mia. kr. Udlån til boligejere er knap 1.800 mia. kr., svarende til 71 pct. af det samlede udlån. Virksomhederne har realkreditlån for godt 650 mia. kr., og det svarer til 26 pct. af det samlede udlån. Det resterende udlån er bl.a. til det offentlige og inden for den finansielle sektor. Det viser dagens tal fra Nationalbankens MFI-statistik.

”Realkreditinstitutterne finansierer udlån til danske boligejere og virksomheder ved at udstede realkreditobligationer. Ejerne af realkreditobligationerne har altid modtaget ydelsen på deres obligationer. Sikkerheden for investorerne betyder, at de danske realkreditobligationer er eftertragtede. Det er med til at give lave renter, og dermed større råderum i de danske boligejeres privatøkonomi. For danske virksomheder betyder det lave låneomkostninger og bedre konkurrenceevne,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Figur: Udestående realkreditudlån fordelt på låntagere, jan. 2014

[Figur: Udestående realkreditudlån fordelt på låntagere, jan. 2014]

Kilde: Nationalbanken og egne beregninger