90 pct. af danske SMV’er får ja i banken

Publiceret 20-11-2014

Analyse: Langt størstedelen af danske virksomheder får ja, når de går i banken og søger om lån, og acceptraten i Danmark er blandt de højeste i EU. Det viser en helt ny og omfattende analyse af 16.875 SMV’ers adgang til finansiering foretaget af EU-Kommissionen, deriblandt 500 danske.

Godt halvdelen af de 500 danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som har deltaget i den nye undersøgelse fra EU-Kommissionen, giver udtryk for, at de i løbet af de seneste seks måneder har oplevet en større omsætning og indtjening. Det afspejler sig også i en relativ høj acceptrate, når virksomhederne går i banken og søger om lån.
 
Hele 80 pct. af de danske SMV’er, der har søgt om lån, svarer i undersøgelsen, at de fik godkendt deres ansøgning. 4 pct. fik næsten godkendt deres ansøgning, mens 6 pct. fik delvist godkendt deres ansøgning (jf. figur 1). Resten fik afslag fra banken eller afslog selv på grund af for høje finansieringsomkostninger.
 
Figur 1. Adgang til finansiering
Kilde:   Survey on the access to finance of enterprises, April to September 2014.
Anm.: Undersøgelsen er baseret på 16.875 SMV’er i EU, heraf 500 danske.
 
De højere finansieringsomkostninger er bl.a. et resultat af den nye hårdere regulering af bankerne, som har betydet, at prisen for et lån er steget.
 
Den høje acceptrate og et godt kunde/bank-forhold er med til at forklare, hvorfor danske SMV’er har mod på at gå i banken. I undersøgelsen tilken-degiver 79 pct. af de danske virksomheder, at de føler sig fortrolige med at skulle tale om finansiering med banken, og at de vil opnå det ønskede resultat (jf. figur 2). 
 
Figur 2. Tillid til banken
Kilde:   Survey on the access to finance of enterprises, April to September 2014.
Anm.: Undersøgelsen er baseret på 16.875 SMV’er i EU, heraf 500 danske.
 
Direkte adspurgt svarer de danske SMV’er ligeledes, at konkurrence, ud-dannet arbejdskraft/erfarne ledere og regulering udgør deres største pro-blemer. Det er ifølge undersøgelsen et mindre problem for virksomhederne at finde kunder. Virksomhederne angiver adgangen til finansiering som det mindst presserende problem (jf. figur 3).
 
I sammenligning med EU-niveau rangerer adgangen til finansiering som et væsentligt lavere problem for de danske virksomheder.
 
Figur 3. Presserende problemer for virksomhederne
Kilde:   Survey on the access to finance of enterprises, April to September 2014.
Anm.: Undersøgelsen er baseret på 16.875 SMV’er i EU, heraf 500 danske.

________________________________________________

Om undersøgelsen “Survey on the access to finance of enterprises (SAFE) – analytical report 2014"

EU-Kommissionen har gennemført mundtlige interviews med i alt 500 danske virksomheder i perioden april-september 2014. I EU-28 er der i alt blevet foretaget interviews med 16.875 virksomheder.

Virksomheder fordelt på antal ansatte

Antal ansattePct. andel

1-9 ansatte

34

​10-49 ansatte

​35

50-249 ansatte​

​31

SMV'er​

​100

​250+

​0

  

 

Hvilket år virksomheden blev registreret
 
ÅrPct. andel
< 2 år
75
​2 år - < 5 år
14
5 år - < 10 år
10
> 10 år
​1
​NA
​0
  

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør