Værd at vide om din bankkonto

Her kan du læse om de regler, der gælder for din konto i et dansk pengeinstitut.

Når banken flytter en almindelig indlånskonto for dig, fra den ene bank til den anden, er det gratis. Du skal dog have haft kontoen i mere end 12 måneder. 

En flytning af betalingsservices vil kunne ske inden for syv bankdage. Skal der indhentes oplysninger om betalingsservices fra din gamle bank, har den gamle bank ligeledes syv bankdage til at besvare denne henvendelse.

Uberettiget forsinkelse forårsaget af bankerne under kontoflytningen bør ikke ramme dig.

Alle forbrugere har ret til en basal indlånskonto ifølge god-skik-reglerne og til en basal betalingskonto ifølge lov om betalingskonti.

Den basale indlånskonto er den mest enkle konto, du kan få. Til kontoen er der knyttet følgende basale funktioner:

  • Du skal kunne hæve og indsætte kontanter
  • Du får et debetkort med saldokontrol, så du kan hæve i automater og betale i forretninger, hvis der er penge på kontoen
  • Du kan modtage løn, pension eller kontanthjælp eller andre indbetalinger på kontoen

Kontoen må maksimalt koste 180 kr. om året.

Den basale betalingskonto har en række serviceydelser tilknyttet:

  • Du har mulighed for at hæve kontanter såvel ved kassen som i pengeautomater i hele EU
  • Du får et betalingskort med saldokontrol, som kan anvendes i hele EU, og som tillige kan anvendes på Internettet
  • Netbank med mulighed for at foretage enkelte eller faste overførsler
  • Betalingsservice så dine regninger bliver betalt automatisk 
  • Den enkelte bank skal tilbyde kontoen vederlagsfrit eller mod et rimeligt gebyr.

Læs mere på www.basalbetalingskonto.dk
Begge konti kan benyttes som NemKonto

Du skal have en saglig skriftlig begrundelse, hvis din bank opsiger dig som kunde, og du kan forvente at få et passende varsel.

Kontohavere over 67 år med mere end 100.000 kroner på kontoen skal rådgives om, hvordan opsparing kan anbringes alternativt for at opnå den bedst mulige forrentning.

Du har altid mulighed for at få information om din banks priser via din bankrådgiver, din banks website eller på prissammenligningsdatabasen pengepriser.dk

Din bank bør straks tilbageføre beløb, som er trukket uberettiget på din konto, når du gør indsigelse mod en debitering, betaling eller overførsel.

Det gælder dog ikke, hvis det er klart, at din indsigelse er ubegrundet, eller der er en aftale om, hvordan tilbageførslen kan ske eksempelvis ved debitorreglerne for BetalingsService.

Når du bliver kunde i en bank, skal din nye bank informere dig om, hvilke regler banken har for renteberegning og valørdage.

Det vil sige, om renten tilskrives årligt eller hvert kvartal, og hvornår der beregnes rente, når der indskydes eller hæves penge fra kontoen.

Din bank skal hvert år give dig en oversigt over dine gebyrer enten pr. brev eller elektronisk.

Du modtager kun gebyroversigten elektronisk, hvis du har accepteret at kommunikere elektronisk med din bank.

Oversigten viser dig, hvilke gebyrer du har betalt for eksempelvis konti, kort og tilknyttede betalinger i årets løb. Gebyrer for transaktioner og ydelser, som du har betalt kontant ved kassen, er ikke oplyst på oversigten.

Du kan altid finde en generel gebyroversigt på din banks website.

Ved dødsfald vil den afdødes konti oftest blive spærret, fuldmagter vil bortfalde, checks og hævekort vil blive spærret, ligesom BetalingsService tilknyttet kontoen vil blive standset. Det kan også gælde fælleskonti.

Bankerne har ifølge dødsboskifteloven ret til at spærre afdødes konti, indtil der ligger en beslutning fra skifteretten.

Bankerne har dog forskellig praksis for, om man spærrer fælleskonti i forbindelse med dødsfald eller ej. Din bank bør informere dig om, hvad der sker med fælleskonti og fuldmagter ved dødsfald.

Du bør kontakte din bank og afklare, hvordan du bedst tilrettelægger dine bankforretninger, hvis din partner dør.

Banken bør snarest efter dødsfald meddele den efterlevende medkontohaver eller fuldmagtshaver om:

  • at fælleskontoen bliver midlertidigt spærret
  • at fremtidige indbetalinger fortsat bliver indsat på fælleskontoen, og at den efterlevende derfor bør beslutte, at løn, pension etc. sættes ind på en anden konto

 ”Få mere hjælp på borger.dk’s guide Når livet slutter”.

FÅ OPDATERINGER PÅ MAIL

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

TILMELD NYHEDER

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde