Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Lån til virksomheder

Samarbejdet med banken om finansiering tager udgangspunkt i bankens forståelse af din virksomhed. Når banken kan gennemskue din forretnings potentiale, kan den foretage en korrekt kreditvurdering, der ligger til grund for et lån.

Dansk Industri og Finans Danmark har i fællesskab udarbejdet en tjekliste med 10 punkter, som virksomheder kan tage udgangspunkt i eksempelvis i forbindelse med en drøftelse af virksomhedens økonomi med virksomhedens bestyrelse, bank og/eller revisor. 

De 10 punkter fokuserer på de områder, som bankerne primært kigger på, når de kreditvurderer din virksomhed. Tjeklisten skal give dig mulighed for at agere proaktivt og populært sagt sikre, at du ringer til revisoren eller banken, får banken ringer til dig.

Men tjeklisten kan også bruges til at give virksomheden og dens bestyrelse overblik over virksomhedens økonomi, likviditet og finansieringsbehov på kort og lang sigt. Og dermed give inspiration til, hvorledes din virksomhed skal agere i et foranderligt marked.

De 10 punkter

 • Har virksomheden de rigtige produkter og services på hylderne?
 • Er der nye forretningsmuligheder? 
 • Kan ægede finansieringsomkostninger lægges oveni priserne? 
 • Ved du, hvad dækningsbidraget er på hver enkelt vare/ydelse? Og ved du, hvad virksomhedens overskudsgrad og dækningsgrad er i forhold til konkurrenterne? 
 • Er virksomheden til stede på de rigtige eksportmarkeder?
 • Er kapaciteten tilpasset udviklingen i efterspørgslen? 
 • Kan administration eller andre aktiviteter outsources? 
 • Kan processer automatiseres og digitaliseres? 
 • Kan omkostningerne reduceres, uden det gør ud over udvikling af nye produkter?
 • Har du et overblik over, hvilke kompetencer der er behov for i dit ledelsesteam, i din bestyrelse og blandt dine medarbejdere?
 • Hvornår har ledelsen sidst gennemført en SWOT-analyse af virksomheden? 
 • Har du en plan for, hvorledes du hele tiden sikrer, at medarbejderne har de rette kompetencer og evt. løbende efteruddannes? 
 • Er du med i netværk, hvor du kan få faglig og ledelsesmæssig sparring og/eller har mulighed for at drifte den generelle økonomiske situation indenfor jeres branche? 
 • Er der behov for at styrke ledelsen gennem eksempelvis efteruddannelse eller ansættelse af mellemledere?
 • Har bestyrelsen de rigtige kompetencer i den nuværende situation? 
 • Er der en fast rapportering til bestyrelsen om virksomhedens økonomi, likviditet og finansieringsbehov? 
 • Er bestyrelsen velfungerende og proaktiv? 
 • Hvis virksomheden ikke har en professionel bestyrelse, har du så på anden vis stærke sparringspartnere?
 • Er der opbygget en procedure for løbende rapportering til ledelsen?
 • Har du let adgang til løbende informationer om afvigelser i omsætning, omkostninger, udviklingen i kredit- og debitordage, nøgletal, lager, timeforbrug mv.? 
 • Har du et overblik over, hvor og hvornår der sker ind- og udbetalinger på kort sigt (de nærmeste uger) og på lang sigt (de kommende måneder)? 
 • Er der en procedure, som sikrer, at fakturaer og rykkere automatisk bliver sendt ud?
 • Kan omkostningerne reduceres via bedre leverandøraftaler, sĺ de eksempelvis tager hensyn til blandt andet sæsonudsving og leveringsfrekvens? 
 • Er det muligt at nedbringe antallet af kreditdage enten ved at se på virksomhedens egne administrative rutiner eller genforhandle aftaler med kunderne? 
 • Har du et overblik over, hvor mange penge virksomheden har bundet i råvare-, mellemvare- og færdigvarelageret?
 • Kan virksomheden mindske lagrene eksempelvis ved at sælge halvfabrikata og ukurante varer med rabat?
 • Er der den rigtige balance mellem egen- og fremmedkapital? 
 • Er der alternative muligheder til den almindelige bankfinansiering? Kan du eksempelvis mindske finansieringsbehovet ved at anvende leasing og/eller factoring i stedet for almindelige lån? 
 • Har du overvejet at bringe eksterne investorer ind? 
 • Er mulighederne for virksomhedspant, vækstkaution, eksportkreditordninger undersøgt?
 • Er der en procedure, som sikrer at nye og gamle kunder løbende bliver kreditvurderet? 
 • Følger virksomheden løbende udviklingen i råvarepriser, renten og valutakurserne, og kan det svare sig for virksomheden at afdække valutarisikoen? 
 • Bliver leverandørernes leveringsevne løbende vurderet? 
 • Har virksomheden en for stor eksponering mod enkelte storkunder eller enkelte brancher?
 • Har virksomheden en god dialog med bankrådgiveren - er der et fornuftigt "match"? 
 • Er der en løbende informationsstrøm til banken - også når udviklingen er negativ? 
 • Drager virksomheden nytte af de forskellige ydelser, som revisoren kan tilbyde, udover revision af virksomhedens regnskab? Bruger du eksempelvis revisoren i forbindelse med likviditetsstyringen?
 • Kan økonomistyringen outsources til en revisor, eller kan virksomheden "leje" en regnskabschef? 
 • Bruger virksomheden det offentlige erhvervsfremmesystem, herunder de regionale væksthuse?
 • Hvordan ser du virksomhedens muligheder på kort, mellemlang og lang sigt? 
 • Hvor sårbare / følsomme er virksomhedens budgetter og planer for udsving? 
 • Hvad er worst case scenario? Og har du så i givet fald en plan B? 
 • Er virksomheden opmærksom på den gratis rådgivning, "early warning", som tilbydes til mindre virksomheder, der er på vej eller er kommet i økonomisk uføre? 
 • Står virksomheden overfor et generationsskifte / ejerskifte, og er du og en eventuel kommende ejer klædt tilstrækkelig på til den proces? Har du en exitstrategi, der tager hånd om både ejer- og lederskiftet?

Kom videre

Er der et eller flere af disse punkter, som du er usikker på, så kan det være en god idé eksempelvis i samarbejde med din revisor eller en anden privat rådgiver at se på området, og opbygge en procedure, hvor der løbende bliver rapporteret til ledelsen og bestyrelsen.

Samtidig bør du holde banken løbende opdateret om såvel positive som negative informationer. Der bør være lige så stor fokus på det fremadrettede (nye kunder, leverandører, ordrer, konkurrenter mv.) som det bagudrettede (regnskaber, overholdelse af budgetter mv.) så banken hele tiden kender virksomhedens udvikling og muligheder.

Læs også

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyt fra Finans Danmark.

Tilmeld nyhedsbrev

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde