Kapitalkrav

Kapitalkrav er et udtryk for, hvor meget bankerne skal have i skuffen, hvis finansmarkederne fryser, eller der kommer uventet store tab. Kapital på kistebunden er vigtigt for at afværge en gentagelse af finanskrisen. Kapitalkrav dækker både over bankernes egenkapital og likviditet, og kravene fastsættes internationalt gennem lovgivning på baggrund af anbefalinger fra eksempelvis Basel-komiteen.

Nyheder

Høringssvar

En mere robust banksektor vil mindske sandsynligheden for fremtidige finansielle kriser, men reducerer også bankernes muligheder for at låne ud. Vi skal finde den rette balance.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde