Hvad gør Finans Danmark selv?

Nyhed

Finans Danmark arbejder internt med en række klimavenlige tiltag.

  • Vi arbejder med reduktion af varme-, papir- og elforbrug, med fokus på grøn strøm og LED-lys
  • Vi arbejder med reduktion af madspild, sortering af bioaffald og mere grønt i kantinen
  • Vi har fokus på genbrug og genbrugsmaterialer i vores indretning af huset
  • Vi vælger merchandise, som er produceret af certificerede producenter og klimavenlige materialer
  • Vi er i gang med udfasning af engangsservice
  • Vi har etableret online-mødefaciliteter

Derudover vurderer og udvikler Finans Danmark løbende nye klimavenlige tiltag i huset.

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde