Finans Danmarks arbejde med Forum-anbefalingerne og bæredygtig finans i 2020

Nyhed

I december 2019 modtog Finans Danmark 20 anbefalinger fra Forum for Bæredygtig Finans til, hvordan den finansielle sektor kan bidrage endnu mere til den bæredygtige omstilling af samfundet.

Med udgangspunkt i anbefalingerne, har Finans Danmark igangsat en række initiativer og projekter for arbejdet med bæredygtig finans i 2020:

1. Igangsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en metode til CO2-opgørelse for danske banker, realkreditinstitutter og investeringsfonde.

Læs kommissoriet for arbejdsgruppen her.

2. Finans Danmark har opfordret medlemmerne til at påbegynde implementeringen af de 6 første af Forum-anbefalingerne.

Læs direktionsskrivelsen om implementering af de første 6 Forum-anbefalinger 

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde