Kommissorium for Finans Danmarks Hvidvask Task Force

I kølvandet af en række sager om hvidvask søsætter Finans Danmark en Task Force, som skal undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen
imod hvidvask og terrorfinansiering fremadrettet styrkes gennem fælles initiativer og løsninger på tværs af den finansielle sektor.

Anbefalingerne skal sammen med bankernes egne interne initiativer danne grundlag for et tættere samarbejde med myndighederne og sikre en klar, koordineret og konsistent kommunikation omkring udfordringer og løsninger.

Den finansielle sektor skal i enhver sammenhæng demonstrere, at den arbejder seriøst og koordineret for at sikre den bedst mulige indsats, som skal højne bevidsthed, kvalitet og effektivitet i enhver del af sektoren. 

Fire hovedspor

Task forcens arbejde deles i fire hovedspor, som sætter rammen for arbejdet.

1. Fælles IT Løsninger

Task Forcen skal undersøge muligheden for et styrket samarbejde om fælles IT-løsninger, der forbedrer kvalitet og effektivitet i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Mulighederne for en samlet sektorløsning omkring onboarding af kunder – såvel private som erhvervskunde – skal analyseres. Tilsvarende skal ske i forhold til etableringen af det lovpligtige fælles bankkontoregister, hvor der skal bidrages med idéer og løsninger til fælles gavn for samfundet, myndighederne og sektoren. De fælles løsninger skal tage højde for konkurrenceretlig og persondataretlig regulering.

2. Øget samarbejde med myndighederne

Task Forcen skal undersøge mulighederne for et øget samarbejde med myndighederne. Der afholdes allerede på nuværende tidspunkt en række møder med Finanstilsynet, SØIK, PET, Erhvervsministeriet og andre myndigheder, såvel i regi af Finans Danmark som bilateralt mellem de større banker og myndighederne. Det skal vurderes, hvordan samarbejdet med myndighederne bedst kan optimeres, herunder hvilke initiativer, der konkret kan igangsættes for at sikre, at sektoren og myndighederne sammen kan yde en effektiv og koordineret indsats i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. I den forbindelse vil Task Forcen i samarbejde med myndighederne se på mulighederne for inspiration fra udlandet – blandt andet England og Holland – hvor der især for Englands vedkommende er et meget velfungerende samarbejde i JMLIT (Joint Money Laundering Intelligence Taskforce).

3. Selvregulering og etik

Task Forcen skal undersøge rammer, erfaringer og mulighed for brug af selvregulering og etiske guidelines. Erfaringer fra blandt andet Sverige og Holland i forhold til guidelines og branchekodeks vil blive anvendt som inspiration.

4. Certificering

Task Forcen kan også se på mulighederne for at skabe fælles rammer for certificering af medarbejderne i de danske banker i henhold til bekæmpelse af hvidvask.

Taskforcen kan også tage andre temaer op, som den finder relevant. Arbejdet afsluttes i Q4 19, hvor anbefalingerne tilgår Finans Danmarks bestyrelse.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde