Køreplan for finanssektorens klimapartnerskab

Klimapartnerskabet for finanssektoren præsenterer hermed sin køreplan for, hvordan partnerskabet kan bidrage til, at Danmark når målet om at reducere sin udledning af CO2 med 70 pct. i 2030.

Virksomhederne i den finansielle sektor vil reducere egne udledninger af drivhusgasser med mindst 70 pct. frem mod 2030. Men den samlede betydning heraf er begrænset, da sektorens egen udledning er meget lille.

 

Læs Køreplan for finanssektorens klimapartnerskab

Derfor ser finanssektorens klimapartnerskab det som sin vigtigste opgave at finansiere initiativer i andre sektorer på markedsmæssige vilkår. Fra energibesparende tiltag i boliger og små og mellemstore virksomheder til store energiinfrastrukturprojekter som udbygning af havvind og el-transmissionsnet samt en energi-ø i Nordsøen.

Hertil kommer udvikling og skalering af grønne teknologiser, der bl.a. omdanner el til CO2-frit drivmiddel (Power-to-X) og reducerer klimaaftrykket hos landbrugets husdyrhold.

Den offentlige sektor har en vigtig rolle som indkøber, som lejer af bygninger og som bygherre ved større anlægsopgaver. I samspil med private partnere kan den bidrage til en mærkbar reduktion af CO2-udledningerne, bl.a. med inddragelse af den finansielle sektor i OPP-løsninger.

Klimapartnerskabet for den finansielle sektor har afholdt workshops med og indsamlet information fra de øvrige 12 klimapartnerskaber. Vi siger tak for det gode og åbne samarbejde, som har været uvurderligt for at skabe det nødvendige overblik over udfordringerne - og ikke mindst mulighederne for at løse dem.

Vi ser frem til, at det gode samarbejde fortsætter med at se på løsninger i fællesskab, der kan bringe Danmark i mål med den bæredygtige omstilling.

Vi ser også frem til dialogen med regeringen, Folketinget og Grønt Erhvervs-forum om udmøntning af partnerskabets forslag i den kommende klimahandlingsplan.

Finanssektorens klimapartnerskab omfatter Forsikring & Pension, Finans Danmark, DVCA og Fondsmæglerforeningen.

Formand for klimapartnerskabet er Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark. Tilknyttede ressourcepersoner er Lasse Nyby, adm. direktør i Spar Nord, Allan Polack, Group CEO i PFA, Christian Frigast, formand for DVCA.

Sekretariatsfunktionen for klimapartnerskabet for finanssektoren er varetaget af Birgitte Søgaard Holm, Peter Jayaswal (begge Finans Danmark), Jan V. Hansen (Forsikring & Pension) og Jan Kæraa Rasmussen (PensionDanmark).

Copenhagen Economics har ydet teknisk bistand.

Hent baggrundsnotat for finanssektorens køreplan

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde