Finansiel stabilitet

Finansiel stabilitet handler om at sikre, at samfundet ikke ryster, hvis bankerne rystet. De tiltag den finansielle sektor og myndighederne vedtog i forbindelse med finanskrisen skal sikre den finansielle stabilitet. 'Finansiel Stabilitet' er også navnet på det selskab, som staten og bankerne etablerede i 2008 for at sikre en fornuftig afvikling af kriseramte banker.

Nyheder

Høringssvar

Vi er afhængige af finansiel stabilitet, men vi skal også passe på at administrative byrder, detailregulering og krav til indberetninger ikke forhindrer banker i at låne ud.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde