EU

En stor del af den regulering, som pengeinstitutterne i Danmark er underlagt, vedtages i Bruxelles. Samtidig påvirker EU's regulering af Det indre Marked både den danske økonomi og banksektoren. Finans Danmark har kontor i Bruxelles, hvorfra udviklingen følges tæt.

Nyheder

Høringssvar

Finans Danmark er klar over, at en stærk international interessevaretagelse skal ske i Bruxelles, og vi forsøger at påvirke den til gavn for danske bankkunder og det danske samfund.  

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde