Standardisering

Finansielle standarder gør det nemt at hæve penge i udlandet og smidigt at investere på tværs af grænser. Den bagvedliggende infrastruktur er afgørende for at det kan lade sig gøre. Finans Danmark er medansvarlig for at vedligeholde finansielle standarder og repræsenterer den danske finanssektor i nationale og internationale fora.

Finansielle transaktioner skal kunne identificeres.

Uden gennemsigtighed og sikkerhed kan man ikke gennemføre betalinger eller foretage investeringer gennem et pengeinstitut.

Til begge dele kræves standarder. En meget håndgribelig standard angiver f.eks. størrelsen på et kreditkort, herved sikres det, at et udstedt kort i ét land kan bruges overalt og passer i bankautomaten.

Finans Danmark arbejder med standarder indenfor blandt andet: 

  • BIC (Bank Identifier Code)
  • IBAN (International Bank Account Number)
  • LEI (Legal Entity Identifier)
  • ISIN (International Securities Identification Number)

På det finansielle område findes der en række internationale standarder, de såkaldte ISO-standarder.

Se mere i boksen nederst, der giver en kort indføring i arbejdet med ISO-standarder indenfor det finansielle område.

Internationalt samarbejde

Finans Danmark er del af flere anerkendte og internationale organer, der arbejder med vedligeholdelse og videreudvikling af standarder på det finansielle område.

Gennem Finans Danmark som brancheorganisation får medlemmerne indflydelse på udvikling af internationale standarder.

Finans Danmark er stiftende medlem af The Nordic Payment Council (NPC) i samarbejde med de andre nordiske bankforeninger. NPC offentliggør nye standarder, som gør det muligt for pengeinstitutter og betalingstjenester i Norden at håndtere betalinger i ens formater - et vigtigt skridt mod en integration af nordiske betalinger. Læs mere om samarbejdet i Norden

Desuden sidder Finans Danmark med i standardiseringsudvalg under Dansk Standard, hvortil Finans Danmark desuden leverer høringssvar om kommende standarder på vegne af medlemmerne.

ISO - en kort oversigt

ISO 13616

ISO 13616 har en vigtig rolle for grænseoverskridende betalinger, da standarden medvirker til validering og automatisering af betalingsprocessen, det der også kaldes for IBAN – International Bank Account Number.

IBAN udgør en procedure til at identificere bankkonti, hvor kontoen udgør en del af koden, som derfor passer ind i bankernes eksisterende systemer. Den er med til at fjerne behovet for manuel håndtering, mindske fejl og højne tilliden til overførslerne.

ISO 20022

Standard til elektronisk dataudveksling mellem finansielle virksomheder. Den beskriver et metadatalager, der indeholder beskrivelser af beskeder og forretningsprocesser, og en vedligeholdelsesproces for lagerindholdet. 

Det vil sige at ISO 20022 skaber et fælles sprog og en fælles model for betalingsdata over hele verden. Denne standard er fortsat under udvikling, og det er forventningen, at en række organisationer overgår fra egne udviklede standarder til anvendelse af den internationale standard ISO 20022.

ISO TC68

Kendt som Technical Committee 68 og ansvarlig for udvikling af globale standarder indenfor finansielle services. Disse standarder dækker kernebankvirksomhed, kapitalmarkeder, aktieporteføljeforvaltning, kreditkortbehandling og informationssikkerhed.

Få det forklaret hurtigt - og kort

To korte film, som gør det nemt og tilgængeligt at forstå betydningen af standarder:

What ISO standards do for you (link til YouTube)

ISO 20022 made simple (link til YouTube)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde