Banker i Danmark

Bankerne i Danmark har stor betydning, ikke kun for privatpersoner, men også for hele samfundet og offentlige såvel som private virksomheders hverdag. Bankernes primære rolle er, at sikre og kanalisere penge mellem borgere, virksomheder og myndigheder, hvilket eksempelvis sker gennem rådgivning, långivning og udvikling af smarte, tidssvarende og nemme betalingsløsninger.

Nyheder

Høringssvar

Finans Danmark arbejder både nationalt og internationalt på at sikre penge- og realkreditinstitutter i Danmark de bedst mulige rammevilkår, således at de kan understøtte en holdbar vækst og jobskabelse i hele Danmark.