Bæredygtighedsredegørelse 2020

Finanssektoren gør for første gang en samlet status over sin indsats og sit bidrag til den bæredygtige omstilling af samfundet i en bæredygtighedsredegørelse. Der er taget mange bæredygtige initiativer og skabt vigtige resultater i 2020.

Finanssektoren vil i front, når det gælder den bæredygtige omstilling. Den er med i alle dele af økonomien og kan derfor blive en vigtig katalysator for udviklingen af en grøn dansk økonomi. Det gælder både, når vi taler om investeringsfonde, udlån til erhvervsdrivende og private, realkredit og grønne obligationer.

Finans Danmark, som repræsenterer pengeinstitutter, realkreditinstitutter, investeringsfonde, kapitalforvaltning og børsmæglere, ønsker at bidrage til substantielle skridt mod FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Særligt med fokus på en hurtig og effektiv dansk udmøntning af den ambitiøse fælles EU-målsætning om reduktion af CO2-udledningen.

 

Forum for Bæredygtig Finans

Derfor besluttede Finans Danmark allerede i efteråret 2018 at etablere et rådgivende Forum for Bæredygtig Finans. Formålet var, at forummet skulle komme med en række anbefalinger til, hvordan finanssektoren kunne gå forrest og bidrage til den grønne og bæredygtige omstilling. Forummet blev sammensat af repræsentanter fra den finansielle sektor og andre dele af erhvervslivet, fra universiteter og NGO’er samt andre udvalgte eksperter med en række af de fremmeste faglige kompetencer.

På baggrund af fem forummøder, en lang række workshops, rundbordssamtaler og konferencer afleverede forrummet 20 anbefalinger til Finans Danmark i december 2019. En af anbefalingerne er, at Finans Danmark udarbejder en årlig redegørelse for sektorens arbejde med at fremme bæredygtighed og den grønne omstilling. 

 

Første bæredytighedsredegørelse fra finanssektoren

Med denne redegørelse er vi nu i gang med at indfri den anbefaling. Og den viser, at finanssektoren er godt i gang med at implementere anbefalingerne fra Forum for Bæredygtig Finans. Bæredygtighed er mange steder blevet en del af institutternes forretningsstrategi og inddrages i både risikostyringen og rådgivningen, ligesom der udvikles bæredygtige lån og investeringsprodukter til kunderne.

I 2020 har Finans Danmark også været en del af Finanssektorens Klimapartnerskab, hvor flere af anbefalingerne fra Forum for Bæredygtig Finans blev taget med videre. Den samlede indsats har resulteret i fælles indsatser og udviklingsprojekter på tværs af den finansielle sektor i samarbejde med andre sektorer, organisationer og myndigheder. Regeringen har derudover sat Finans Danmark i spidsen for at udarbejde en fælles metode for måling af CO2-udledning med afsæt i, at vi har udviklet en model for finanssektoren. Investering Danmark, som hører under Finans Danmark, har på vegne af sine medlemmer som den første investeringsbranche i verden givet tilsagn om at ville reducere CO2-aftrykket af danskernes private investeringer og har lanceret en brancheanbefaling, som sætter en høj barre for bæredygtighed i branchen.

Finans Danmark har også indgået et samarbejde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om en energirenoveringskampagne og meget mere. Mange resultater er allerede nået – flere er på vej.

 

Den grønne omstilling i samspillet med kunderne

Den grønne omstilling er en vigtig og nødvendig dagsorden. Både forbrugerne, investorerne, erhvervslivet, finanssektoren og samfundet skal bidrage – ingen kan løfte opgaven alene. I finanssektoren gør vi først og fremmest en forskel i samspillet med vores kunder. Det sker, når vi rådgiver kunderne – både borgere og virksomheder – om bæredygtige valg og understøtter disse valg med bæredygtige låne- og investeringsprodukter. Vi ser frem til at bidrage aktivt til omstillingen og gøre vores til, at samfundets fælles mål om en bæredygtig fremtid opnås i tide.

Hent hele redegørelsen

Læs mere om 20 anbefalinger fra Forum for Bæredygtig Finans

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde