Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Aktuelle emner

Her kan du følge med i de emner Finans Danmark finder mest aktuelle indenfor finanssektoren.

Fremhævede emner

Brexit

Storbritannien har valgt at forlade EU-samarbejdet, men det er på nuværende tidspunkt endnu usikkert, hvordan Storbritannien skal forlade samarbejdet, og hvad rammerne for det fremtidige samarbejde skal være.

Banker i Danmark

Bankerne i Danmark har stor betydning, ikke kun for privatpersoner, men også for hele samfundet og offentlige såvel som private virksomheders hverdag.

Boligmarkedet

Bankerne spiller sammen med realkreditinstitutterne en nærmest altafgørende rolle, når danskerne køber og sælger boliger. Bankerne formidler lån og rådgiver om..

Cybersikkerhed

Kriminalitet rettet mod banker og bankkunder via internettet vokser. Bankerne og Finans Danmark arbejder løbende på at sikre de IT-systemer, som håndterer bland..

Det digitale samfund

Danmark er et af de mest digitale samfund. Det skyldes blandt andet, at den danske finansielle sektor er en af de mest digitaliserede i verden. Bankerne i Danma..

Bæredygtighed

Den finansielle sektor skal bidrage til en bæredygtig omstilling af økonomien. Derfor sætter vi fokus på bæredygtige investeringer og bæredygtig finansiering med udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvidvask og compliance

For at undgå, at bankerne bliver udnyttet til kriminelle transaktioner, er der vedtaget en lang række danske og internationale regler for det, der kaldes compli..

Finansiel forståelse

Finans Danmark arbejder for, at alle dele af samfundet - men særligt børn og unge - får en god forståelse af penge og økonomi. Finansiel forståelse gør det muli..

Finansiel regulering

Den finansielle sektor er formentlig en af de mest regulerede. Og det er kun naturligt, at en sektor, der er så vigtig for samfundet, er underlagt skrappe krav...

Investering & opsparing

Kapitalforvaltning og investeringsfonde bygger bro mellem husholdningernes opsparing og virksomheders, boligejeres og staters finansieringsbehov, og skaber på d..

Realkredit

Finansiering af fast ejendom foregår som regel gennem et realkreditlån. Et realkreditlån kan finansiere op til 80 pct. af en ejendoms værdi og lånet formidles t..

Kapitalkrav

Kapitalkrav er et udtryk for, hvor meget bankerne skal have i skuffen, hvis finansmarkederne fryser, eller der kommer uventet store tab. Kapital på kistebunden..

Alle emner