Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

For virksomheder

Er du bekymret for, hvordan Brexit kommer til at påvirke din virksomheds økonomi og handler med udlandet? Find svarerne i vores FAQ.

Spørgsmål: Kan jeg stadig bruge og betale leverandører fra Storbritannien efter Brexit?

Svar: Ja.
Vilkårene og udgifterne forbundet med brug og betaling af britiske leverandører vil dog være afhængige af, om der kan indgås en udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien. De konkrete omstændigheder for din virksomhed kan du bedst afklare ved at tage kontakt til dit pengeinstitut og få en dialog omkring dine kommende bestillinger og betalinger i Storbritannien.

Spørgsmål: Vil det fortsat være muligt at modtage betalinger fra vores engelske kunder efter Brexit?

Svar: Ja.
Vær opmærksom på, at der kan være højere udgifter forbundet med modtagelse af betalinger fra Storbritannien efter Brexit, samt at der forventes betydelige udsving i valutakursen.

Spørgsmål: Vil der komme ekstra gebyrer i bankerne ved betalinger til/fra Storbritannien efter Brexit?

Svar: Måske.
Efter Brexit vil EU-regler vedrørende begrænsninger på bankgebyrer mellem banker ikke længere gælde de britiske banker. Der kan derfor blive pålagt nye og højere gebyrer på betalinger ind og ud af Storbritannien. Du kan altid forhøre dig i din bank om udgifterne på konkrete overførsler, du skal sende eller modtage.

Spørgsmål: Vil det stadig være muligt at investere i engelske investeringsprodukter og værdipapirer efter Brexit?

Svar: Ja.
Der vil stadig være adgang til at købe/sælge engelske investeringsprodukter. Det vil dog være op til det enkelte pengeinstitut at beslutte, hvilke produkter de ønsker at udbyde. Du bør derfor kontakte din bank for at høre nærmere om, hvilke investeringsmuligheder, der vil være efter Brexit.

Spørgsmål: Vil Brexit påvirke danske virksomheders realkreditlån?

Svar: Nej, det vil ikke påvirke virksomhedernes realkreditlån direkte.

Spørgsmål: Vil Brexit få betydning for den kontrakt, som min virksomhed har indgået med en engelsk virksomhed - og for fremtidige kontraktindgåelser?

Svar: Ja.
I princippet skal enhver kontrakt, der indeholder EU-regulerede aktiviteter, vurderes og i yderste tilfælde genforhandles. Virksomheder bør derfor undersøge, hvordan de konkrete markedsforhold påvirkes. Det kan være en fordel at supplere en eksisterende kontrakt med klausuler, hvori der tages højde for de forhold, der indtræder for aftaleparterne, hvis Storbritannien træder ud af EU. Fx. kan en klausul indeholde mulighed for opsigelse eller for genforhandling.
Hvis Storbritannien forlader EU, vil det få større betydning, hvorvidt en kontrakt skal underlægges engelsk eller dansk ret, hvor EU-reglerne hidtil har skabt et fælles fundament.

Spørgsmål: Vil Brexit få betydning for min virksomheds udveksling af persondata med datterselskaber og andre samarbejdspartnere?

Svar: Måske.
Beskyttelse af persondata er i dag reguleret i en EU-forordning, som gælder direkte i alle EU-medlemslande. Hvis et Brexit endeligt træder i kraft, vil reglerne som udgangspunkt ikke længere gælde i Storbritannien. Men Storbritannien og EU har dog mulighed for at indgå en aftale, som sikrer, at persondata fortsat kan deles frit mellem EU og Storbritannien med den nødvendige beskyttelse.

Spørgsmål: Hvordan skal virksomhederne sikre sig mod kursudsving, når de laver forretninger og sælger varer til Storbritannien i den kommende tid?

Svar: Til afdækning af risici på valutaudsving kan bankerne hjælpe med at afdække valutarisiko, som er væsentlig større i øjeblikket. Derfor bør både større og mindre virksomheders forretninger med engelske virksomheder søge rådgivning i banken.

Sæt jer ind i, hvad det betyder, hvis Storbritannien forlader EU 31. oktober 2019 uden en aftale (no-deal), og hvad det betyder, hvis Storbritannien forlader EU med en aftale (overgangsordning og status quo indtil 1. januar 2021) for virksomhedens forretning. Det er stadig fornuftigt at lave forretninger med Storbritannien, så længe man er enige om betingelserne, men det er vigtig for den danske virksomhed, at valutarisikoen bliver afdækket, og eventuelle følsomhedsberegninger på rentabilitet kan foretages i samarbejde med virksomhedens rådgivere, herunder bankrådgiverne.

Spørgsmål: Hvordan skal virksomhederne forholde sig til Brexit-forhandlingerne?

Svar: Virksomhederne skal skelne mellem tiden før 29. marts, tiden efter 31. december 2020, hvorvidt der bliver indgået en ny aftale, og hvorvidt Storbritannien forlader EU i et hard Brexit.

Finans Danmark forventer på nuværende tidspunkt, at bankerne efter 31. december 2020 kan fortsætte med at tilbyde produkter og services i, til og fra Storbritannien. Eventuelle forhandlinger mellem EU og Storbritannien kan ændre dette, og hvis du er i tvivl, når de forelægger et nyt resultat eller bare er i tvivl og har konkrete forespørgsler, så kontakt din bank, som kan guide dig.

Hvis der bliver indgået en Brexit-aftale, kan bankerne fortsætte med at tilbyde produkter og services – både til og fra Storbritannien – frem til 2021, uanset hvor kunden er bosat (Storbritannien eller Danmark). Hvis der ingen Brexit-aftale kommer, så er der brug for flere tilladelser fra de britiske myndigheder for, at danske banker kan tilbyde produkter og services efter 2020.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde