Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Låneoptagelse

Som låntager vil man opleve en sagsbehandling fra realkreditinstituttets side i forbindelse med optagelse af realkreditlån.

Der er forskel på, hvordan det enkelte realkreditinstitut tilrettelægger sagsbehandlingen. Derfor skal gennemgangen alene tages som et udtryk for en række fællestræk ved ekspeditionerne.

Værd at vide om låneoptagelse

Realkreditinstituttet kreditvurderer kunden, før der ydes lån.

Omfanget af kreditvurderingen afhænger af, om der er tale om lån til private eller lån til erhvervsejendomme.

Kreditvurdering af erhvervskunder

Kreditvurderingen af erhvervskunder foretages på baggrund af en gennemgang og kontrol af virksomhedens regnskaber og budgetter, egne betalingserfaringer med lånsøger samt kontrol af registreringer i kreditoplysningsbureauer m.v.

Kreditvurdering af privatkunder

Kreditvurderingen af privatkunder foregår typisk på baggrund af relevante økonomiske oplysninger f.eks. seneste årsopgørelser fra skattemyndighederne, de seneste tre lønsedler og eventuelt et budget.

Når en ejendom sælges, forfalder de realkreditlån, der er ydet i ejendommen.

Hvis en ny ejer er interesseret i at overtage lånene, kan man ansøge realkreditinstituttet om at godkende dette. Realkreditinstituttet kan afslå anmodningen.

Frigørelse af sælger

Er du sælger af en ejendom, hvori der indestår realkreditlån, som køberen skal overtage, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan betragte dig som frigjort for din hæftelse, før du har fået konkret besked herom fra realkreditinstituttet.

Hvis gældsovertagelsen af en eller anden grund ikke er kommet på plads, og ejendommen senere går på tvangsauktion, kan du risikere, at det stadig er dig, som hæfter personligt. 

Der skal betales offentlige afgifter for tinglysningen af pantebrevet.

Der betales dels en fast afgift, som udgør 1.660 kr. og dels en procentuel afgift på 1,5 pct., som beregnes af lånets hovedstol.

Skal der samtidigt indfries lån(låneomlægning), er der mulighed for, at genanvende hele eller dele af afgiften på det gamle lån.

Det tager nogle dage at få et lån udbetalt fra det tidspunkt, hvor du har bedt om udbetaling og har indleveret de fornødne dokumenter.

Kursen fastsættes først, efter realkreditinstituttet har igangsat udbetalingsproceduren.

Udbetalingen kan i de fleste tilfælde ske på grundlag af:

  • pantebrevet, når det er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger - dvs. uden retsanmærkninger, der hindrer lånets udbetaling (forudsat at de forbehold, der er taget i lånetilbuddet i øvrigt er opfyldt)
  • pantebrevet, som er tinglyst med præjudicerende retsanmærkninger - dvs. med retsanmærkninger, der hindrer lånets udbetaling - forudsat, at der stilles garanti for sletning af retsanmærkningerne (og at de forbehold, der er taget i lånetilbuddet i øvrigt er opfyldt)garanti for tinglyst pantebrev og eventuelt tillige for uopfyldte forbehold
  • en forhåndslånsgaranti.

Når lånet er udbetalt, begynder realkreditinstituttet at opkræve terminsydelser.

På lån - der udbetales mellem to terminer - betaler du den første gang en delydelse, som er en forholdsmæssig andel af den normale terminsydelse i forhold til, hvornår i terminsperioden du har fået lånet. Tilsvarende er lånets sidste termin en delydelse.

Låntager kan få et lånetilbud hos et realkreditinstitut.

Et lånetilbud gælder normalt i seks måneder fra udstedelsesdatoen. Du kan søge realkreditinstituttet om at få tilbuddet forlænget, men du har ikke krav på det.

Det skal bemærkes, at realkreditinstituttet først er i stand til at give et forpligtende lånetilbud, når der er foretaget en vurdering af ejendommen. Du kan læse mere om dette under værdiansættelse af fast ejendom.

Sammen med lånetilbuddet følger som hovedregel en låne- og pantsætningsaftale, som bl.a. indeholder identifikation af den ejendom, der pantsættes til sikkerhed for realkreditlånet, de særlige vilkår der gælder for det specifikke lån og de af justitsministeriet fastsatte almindelige betingelser for realkreditlån.

Derfor indeholder aftalen også en fuldmagt til oprettelse og tinglysning af et elektronisk pantebrev. Der skal lyses et pantebrev som sikkerhed for lånet. Dette pantebrev kan efter overgangen til digital tinglysning kun oprettes og tinglyses digitalt. Det er derfor ikke længere muligt at tinglyse fysiske dokumenter.

Ved optagelse af realkreditlån kan der være forskellige etableringsomkostninger:

  • Lånesagsgebyr for realkreditinstituttets behandling af lånesagen.
  • Stiftelsesprovision – et engangsbeløb, som betales ved udbetalingen. Dog betales dette i en række institutter ikke, hvis der er tale om ejerboliger, herunder fritidshuse.
  • Kurtage ved obligationshandel.
  • Eventuelle andre gebyrer til realkreditinstituttet. Du kan finde flere oplysninger på institutternes hjemmeside.
  • Tinglysningsafgift

Mere om Lånetilbud

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde