Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Minimumsregler

for førelse af logbog for Finans Danmarks referencerenter

I forbindelse med, at bankerne kvoterer referencerenter, skal der føres en logbog over bankernes kvoteringer.

Nedenstående skal ses som et supplement til reglerne i bekendtgørelse nr. 1299 af 14. november 2013 om tilsyn med fastsættelse af referencerenter, da denne bekendtgørelse har forrang. Ved fortolkningstvivl er det således altid bekendtgørelsen, som er gældende.

Logbogen skal føres på daglig basis alle de dage, hvor der kvoteres.

Logbogen for kvoterede satser skal indeholde oplysninger om:

  • Hvem der har haft ansvaret for dagens kvotering
  • Oplysninger om eller dokumentation for forhold, der påvirker dagens kvoteringer
  • Såfremt stilleren er blevet kontaktet af serviceprovideren vedrørende dagens kvotering, f.eks. på grund af en standardafvigelse
  • Særligt for Tomorrow/Next-renten:
    - Sĺfremt T/N-satsen ikke beregnes via den daglige handelsindberetning, men derimod kvoteres, anføres en forklaring om, hvilke forhold der har påvirket fastsættelsen af den kvoterede sats den pågældende dag
  • Særligt for CIBOR®-kvoteringen:
    - Såfremt spændet til CITA-referencerenten ændres mærkbart, skal dette dokumenteres eller begrundes.
  • Ved dokumentation forstås i denne sammenhæng f.eks. et skærmdump af stillerens egne handlebare priser med en bagvedliggende volumen, som afspejler den normale market-makerforpligtelse i det pågældende produkt.

Tekniske krav til logbogen

Der vil være to alternative måder at føre logbogen på:

1: Det skal være muligt at se, hvem der har skrevet i logbogen, tidspunktet herfor, samt hvornår der efterfølgende er rettet i tidligere optegnelser

Det skal alene være muligt at rette i egne optegnelser i logbogen

Logbogen skal føres elektronisk.

2: Det skal være muligt at se, hvem der har skrevet i logbogen samt tidspunktet herfor

Der må ikke kunne foretages ændringer i logbogen, men alene tilføjes nye bemærkninger

Logbogen skal føres elektronisk.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde