Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Minimumsregler

for complianceopgaver for Finans Danmarks referencerenter

Supplement til krav, som fremgår af Finanstilsynets bekendtgørelse om referencerenter.

Bankerne skal sikre sig, at følgende forhold løbende påses:

  • At banken har udarbejdet retningslinjer for fastsættelse og indsendelse af de enkelte referencerenter
  • At bankens medarbejdere følger de fastsatte retningslinjer
  • At logbogen fastløses, arkiveres og opbevares i minimum indeværende år og 5 år
  • At de medarbejdere, der kvoterer referencerenter, ved, at de ikke må lade sig påvirke af andre, men at de skal fastsætte renterne ud fra egen vurdering på baggrund af bankens retningslinjer, herunder at medarbejderne er oplyst om, at de skal rette henvendelse direkte til compliancefunktion eller anden særligt udpeget enhed/person, hvis de oplever, at deres uafhængighed i forbindelse med kvoteringerne bliver eller forsøges kompromitteret
  • Ved løbende stikprøvekontrol sikre, at indholdet og fřrelsen af logbogen er fyldestgørende.

Særligt for CIBOR®:

At der er systemmæssige begrænsninger, som sikrer, at de personer, der kvoterer CIBOR®, ikke har adgang til at se bankens eller evt. koncernens eksponering over for relaterede produkter på aggregeret niveau.

Banken skal sikre sig, at der sker en samlet opsamling på ovenstående forhold mindst en gang ærligt.

Nærværende regler tager ikke stilling til, hvor i den enkelte bank opgaverne skal varetages eller udføres. Det er således helt op til den enkelte bank at organisere arbejdet på den for banken mest hensigtsmæssige måde.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde