Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Pengemarkedskomiteen

Pengemarkedskomiteen består af følgende:

Pengemarkedskomiteen består af følgende:

  • Senior Vice President, Steen Qvist Jørgensen, Jyske Bank
  • Afdelingsdirektør Kim W. Larsen, Danske Bank
  • Head of Regulatory Risk Frameworks & Projects, Mikkel Kongshøj Andersen, Nordea
  • Underdirektør Søren Kjeldsgaard, Nykredit Bank
  • Afdelingschef Carsten Bach Vind, Sydbank 

Komiteens formål og virke

I tilknytning til CITA, T/N, CIBOR®- og SWAP-referencerente-fixingerne etableres en komité.
Komiteens hovedformål er at sikre kvaliteten af CITA, T/N, CIBOR- og SWAP-referencerentestillerne og deres kvoteringer.

Komiteens medlemmer udpeges af Finans Danmarks bestyrelse. Valgbarhed forudsætter et ansættelsesforhold hos en CITA, T/N, CIBOR®- eller SWAP-referencerentestiller. Ophører ansættelsesforholdet, ophører medlemskabet af komiteen automatisk. Den pågældende CITA, T/N, CIBOR®- eller SWAP-referencerentestiller kan derefter vælge at indstille en ny person til medlem af komiteen.

Valgbarhed til komiteen forudsætter et indgående kendskab til det danske finansielle marked, samt at den pågældende ikke kvoterer CITA, T/N, CIBOR®- eller SWAP-referencerenterne eller er disse personers direkte overordnede.

Finans Danmark er sekretariat for komiteen og deltager i dens møder uden stemmeret.

Komiteen behandler alle spørgsmål vedrørende kvotering af CITA, T/N, CIBOR®- eller SWAP-referencerenter, herunder fastsættelse af kredsen af stillere.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde