Om indirekte handelsomkostninger

Indirekte handelsomkostninger er ikke omkostninger i traditionel forstand.

Indirekte handelsomkostninger er ikke er en betaling for et produkt eller en serviceydelse. Indirekte handelsomkostninger betales heller ikke imellem nogle parter, men er en betingelse for at handle værdipapirerne i investeringsfonden, som bestemmes af markedet. Hvis man handler et værdipapir er der forskel på købs- og salgskurser, som alle, der handler med værdipapirer, møder. Når man har købt et værdipapir kan man med andre ord ikke sælge det til helt samme kurs med det samme i markedet og man har på den måde påtaget sig en indirekte handelsomkostning.

Hvordan beregnes tal for indirekte handelsomkostninger?

Investering Danmark har lavet en brancheanbefaling til beregning af de indirekte handelsomkostninger. Det betyder at sektoren følger en ensartet metode til opgørelse af omkostningerne - den såkaldte Ny PRIIP-metode. Den indebærer, at de indirekte handelsomkostninger beregnes ved at estimere den halve afstand imellem køb og salgskurser (Det halve spread) i markedet for hver aktivklasse. Det halve spread ganges for hver aktivklasse med hvor meget fonden har handlet i den pågældende aktivklasse, hvorefter omkostningerne lægges sammen for alle aktivklasser i fonden til den samlede indirekte handelsomkostning.

Det er vigtigt at understrege, at en opgørelse af indirekte handelsomkostninger altid vil være et estimat og den ”rigtige” omkostning ikke findes. Der er som nævnt ikke en række af betalinger imellem parter, der kan gøres op. Opgørelse af indirekte handelsomkostninger vil altid være et estimat og valg af metode til estimering har betydning for hvordan man skal forstå tallene.

Læs mere om indirekte handelsomkostninger i vores tekniske gennemgang her.

Hvordan skal jeg forstå tallene?

Valg af estimeringsmetode har betydning for hvad man ikke kan uddrage af tallet. Opgjort ved ”ny-PRIIP” metoden siger tallet nemlig ikke noget om hvorvidt den enkelte investeringsfond er god eller dårlig til at gennemføre handler i værdipapirer i forhold til konkurrenterne. Det viser heller ikke noget om den effekt værdipapirfondens handler har på markedspriserne når den gennemfører handler. Derimod er tallet et estimat for den indirekte omkostning for investor afledt af, hvor meget fonden handler i hhv. likvide og mindre likvide værdipapirer.   

 

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde