Såfremt der foreligger tekniske, forretningsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold hos deltageren, kan Finans Danmark give dispensation fra deltagelse i dele af kerneinfrastrukturen. Finans Danmarks vurdering af muligheden for dispensation vil bygge på en åben og fleksibel vurdering af de forhold, der kan give dispensation.

Hvis en deltager ønsker dispensation fra deltagelse i dele af kerneinfrastrukturen, skal skriftlig anmodning herom indgives til Finans Danmark.

Dispensation fra deltagelse i dele af kerneinfrastrukturen kan få indflydelse på deltagerens betaling af investeringsbidrag.

Dispensation gives, hvis et af tre forhold gør sig gældende:

  1. Tekniske forhold
    Der kan gives dispensation, hvis et eller flere af produkterne/systemerne i kerneinfrastrukturen ikke kan anvendes grundet tekniske forhold. Et eksempel kan være, at systemet bygger på anvendelsen af oplysninger, som et medlem af Finans Danmark ikke har adgang til. Fx har Finans Danmark givet dispensation fra e-engage-mentsystemet, da det forudsætter adgang til CPR-/CVR-numre, hvilket de pågældende pengeinstitutters kunder ikke havde.
  2. Forretningsmæssige forhold  
    Der kan gives dispensation, hvis deltageren har begrundede forretningsmæssige forhold, der gør, at deltageren ikke kan eller ikke ønsker at anvende dele af kerneinfrastrukturen. Forretningsmæssige forhold kan eksempelvis være, at deltageren ikke fører kundekonti eller har en forretningsmodel, hvor dele af kerneinfrastrukturen forretningsmæssigt ikke understøtter forretningen i tilstrækkeligt omfang. Det kunne være, fordi deltageren kun betjener bestemte, særlige kunder eller forretningssegmenter, som de pågældende dele af kerneinfrastrukturen ikke kan understøtte. Forretningsmæssige forhold kan også omfatte, at en deltager kun har behov for at kunne bruge dele af clearingen. Forretningsmæssige forhold kan også omfatte, at et pengeinstitut vælger at tilrettelægge sin forretningsgang på en måde, hvor brug af kerneinfrastruktur ikke indgår helt eller delvist, eller hvor dette af andre grunde ikke ønskes.
  3. Lovgivningsmæssige forhold 
    Der kan gives dispensation, hvis deltageren som følge af lovgivningsmæssige forhold ikke kan anvende kerneinfrastrukturen. Dette kan for eksempel være ændringer i lovgivningen, som indebærer, at deltageren har mulighed for at udøve sin virksomhed eksempelvis uden at deltage i clearingen, eller får adgang til at gå sammen med andre om at håndtere kerneinfrastrukturydelser.