Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Ny risikofri referencerente for det danske kronemarked

Finans Danmarks nye risikofrie referencerente for det danske kronemarked.

Finans Danmark har det seneste års tid arbejdet intensivt med udviklingen af en ny referencerente for det danske kronemarked. Dette arbejde er et resultat af de anbefalinger, som Financial Stability Board, FSB, offentliggjorde i en rapport fra 2014. Overordnet set anbefalede FSB, at referencerenter bør fastsættes på baggrund af den aktivitet, som kan observeres på pengemarkederne - de skal med andre ord være transaktionsbaserede, og ikke baseres på de bankkvoteringer, som i dag udgør fundamentet for referencerenterne. Fordelen ved transaktionsbaserede referencerenter er, at markedsdeltagernes tiltro til renterne vil øges gennem øget transparens, hvorved referencerenterne bliver mere robuste

Finans Danmarks arbejde med at udvikle en transaktionsbaseret referencerente har været besværliggjort af det forhold, at aktiviteten på den del af pengemarkedet, som er relevant i forhold til referencerenter, nemlig det usikrede pengemarked, er reduceret betydeligt i årene efter finanskrisen. Det skyldes, at bankernes finansieringsstruktur er ændret såvel som, at efterkrisereguleringen har reduceret likviditeten på det usikrede pengemarked.

Gennem en omfattende dataanalyse i konstruktivt samarbejde med Nationalbanken er det dog lykkedes at udvikle en transaktionsbaseret referencerente for det danske kronemarked, som på lange stræk ligger op ad de løsninger, som den europæiske centralbank, ECB, og Bank of England har valgt i deres arbejde med at overgå til transaktionsbaserede referencerenter. Konkret peger vi på, at O/N indlån i bankerne er en velegnet kandidat som en ny dansk transaktionsbaseret referencerente, blandt andet fordi omsætningen på dette delsegment er størst, og fordi handelsaktiviteten her er bredt ud på flest institutter.

I forhold til den videre proces har vi nu igangsat en testfase, hvor bankerne hver måned indberetter de data, der danner baggrund for den nye referencerente. Herefter testberegnes referencerenten, og data om renten offentliggøres på Finans Danmarks hjemmeside (Link til data i boks til højre).

Yderligere vil der nu blive arbejdet med at analysere mulighederne for at supplere den nye referencerente med en rentekurve med længere løbetider. 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde