Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Aktuel rente ved udbetaling af ratepension

Fastsættelse af udbetalingsforløb

Inden udbetalingen af en ratepension påbegyndes, skal kontohaveren vælge, om ratepensionen skal udbetales efter et serieprincip (stigende ratebeløb i perioden) eller et annuitetsprincip (lige store ratebeløb ved uændret rente).

Vælger kontohaveren, at ratepensionen skal udbetales efter et annuitetsprincip, fastsættes den årlige rateudbetaling ud fra pensionsordningens værdi ved årets begyndelse og en nærmere fastsat årlig rente heraf, den såkaldte amortisationsrente.

Hvert år i december beregner Finans Danmark amortisationsrenten for det kommende år, idet formålet med amortisationsrenten er at sikre tilnærmelsesvis lige store årlige rateudbetalinger.

Bankerne udbetaler ratepensioner gennem et fælles pensionsudbetalingssystem, og alle banker vil derfor i praksis anvende samme amortisationsrente.

Amortisationsrenten for 2021

Amortisationsrenten for udbetalingsåret 2021 er beregnet til 0,22 pct


Model for beregningen af den årlige amortisationsrente
For at sikre at der ikke bruges en kunstigt høj amortisationsrente, som hurtigt ville tømme en ratepension i strid med pensionskontoens formål, indeholder pensionsbeskatningsloven regler om den maksimalt tilladte amortisationsrente. Se PBL § 11 A, stk. 3, 2. pkt.

Bankerne har dog mulighed for at benytte en lavere amortisationsrente, hvis det markedsmæssige afkast på pensionsordningen forventes at have et lavere niveau.

Finans Danmarks amortisationsrene bliver fastlagt på baggrund af Nasdaq OMX-renten Enhedsprioritet, restløbetid 5-15 år, der bygger på et rentegennemsnit af nogle hundrede obligationer. Amortisationsrenten fastlægges som et simpelt gennemsnit af dette rentegennemsnit på den første børsdag i hver måned i året forud for udbetalingsåret. Herfra trækkes satsen for pensionsafkastskat (15,3 pct.).

Se Average Bond Yield - Nasdaq.com


Denne beregningsmetode er valgt for ud fra objektive kriterier at sikre en markedskonform amortisationsrente, som bedst muligt afspejler, at udbetaling efter annuitetsprincippet skal resultere i lige store årlige rater. Der vil dog altid være mulighed for individuelle udsving alt afhængigt af, hvordan pensionsordningen er investeret.

Se dokument vedr. amortisationsrenten her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde