Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Betalinger

Finans Danmark understøtter den finansielle infrastruktur, som alle betalinger i Danmark bygger på. Det er en vigtig forudsætning for den fortsatte digitalisering i pengeinstitutsektoren og samfundet.

Infrastrukturen benyttes blandt andet til at overføre betalinger og data mellem pengeinstitutterne, og den bygger på et bredt samarbejde mellem Finans Danmark, pengeinstitutsektoren og det offentlige.

Via Finans Danmark har pengeinstitutter mulighed for at benytte centrale elementer af infrastrukturen, kaldet kerneinfrastruktur. Kerneinfrastrukturen er de løsninger, som sektoren sammen har udviklet, og som er væsentlige komponenter i den finansielle infrastruktur i Danmark. Kerneinfrastrukturen består af følgende løsninger:

  • Clearingerne
  • Digital tinglysning
  • NemID
  • e-engagement

Læs mere om underpunkter vedr. finansiel Infrastruktur herunder

e-engagement
e-engagement er en digital løsning til at overføre kunder mellem pengeinstitutter. Løsningen er bygget med henblik på at sikre nemme og smidige processer mellem pengeinstitutterne og for at give kunderne hurtigst mulig skift af pengeinstitut.

NemKonto
NemKonto ejes og drives af Digitaliseringsstyrelsen, men pengeinstitutterne har en vigtig rolle i forhold til at hjælpe borgere og virksomheder med at oprette og ændre NemKonto. På denne måde er pengeinstitutsektoren med til at sikre datakvalitet i NemKonto-registret.

Se mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside NemKonto.

De kriminelle er flyttet til cyberspace, hvilket er en trussel mod bankerne og kunderne. Bankerne er udsat for en lang række trusler som DDoS, crime-ware, phishing, smishing, falske "supportopkald" og helt traditionelle forsøg på hacking mod infrastruktur via internettet
I takt med at banker øger sikkerheden, og forbrugerne får stadigt mere sikre systemer, bliver de kriminelle tvunget til skulle forbedre deres angrebsvinkel til at opsnappe personlige data som eksempelvis NemID og konto- og kort oplysninger.

Den finansielle infrastruktur i Danmark opererer på en række fælles systemer, hvori penge-og realkreditinstitutterne er forbundet på tværs af sektoren via datacentraler, betalings-og afviklingssystemer. Denne opbygning medfører en indbyrdes afhængighed og stiller krav til hver deltager om, at tage ansvar i forhold til at håndtere tværgå-ende risici på en sikker og effektiv måde. Der kan være store fælles konsekvenser for sektoren ved brud på cybersikkerheden, hvilket er en reel trussel mod den samlede finansielle stabilitet.

Finansielle standarder indenfor produkter, serviceydelser og sikkerhed, skal sikre, at bland andet kommunikationen på tværs af finansielle institutter, virksomheder og personer fungere optimalt. Det betyder eksempelvis, at et dansk betalingskort kan bruges på ferien i de udenlandske pengeautomater. Eller at virksomheder kan håndtere deres finansielle transaktioner på samme måde, uanset om de foregår i Danmark eller i udlandet.

Finans Danmark deltager i standardiseringsarbejdet i den finansielle sektor, både internationalt via ISO (International Organization for Standardization) og nationalt via Dansk Standard. Deltagelsen sikrer, at danske pengeinstitutter er repræsenteret, der hvor standarderne fastlægges. Dermed har de danske pengeinstitutter mulighed for, at påvirke udarbejdelsen af dem.

Læs mere om Det Digitale Samfund

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde