Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Udlånsaktivitet

Udlånsaktiviteten på det danske realkreditmarked var i 2015 præget af en konverteringsbølge i begyndelsen af året. Selv om konverteringsbølgen, i takt med stigende renter, ebbede ud i andet halvår, skal vi samlet set tilbage til 2005 for at finde et år med større omlægningsaktivitet end i 2015.

I 2. kvartal 2016 lå prisen på parcel- og rækkehuse i hele landet 3,4 pct. højere end for et år siden, mens prisen på ejerlejligheder er steget med 8,1 pct. Både huspriser og ejerlejlighedspriser er steget i samtlige regioner det seneste år. Antallet af handler i 2015 er øget med knap 21 pct. i forhold til 2014. Der blev samtidig handlet flere huse og ejerlejligheder i 2015 end det har været tilfældet de seneste 10 år. Stigningen i handelsaktiviteten har været undervejs i samtlige regioner de senere år, men det er i særdeleshed det meget høje aktivitetsniveau i Region Hovedstaden, der understøtter det meget høje antal handler for hele landet i 2015. Der er ikke handlet lige så mange huse og ejerlejligheder i 1. halvår 2016, som i 1. halvår 2015. Alligevel var handelsaktiviteten høj i 1. halvår 2016, når man sammenligner med de sidste 10 år.

Boligudbud

I juni 2016 stod der 39.380 huse, 7.385 ejerlejligheder og 13.321 fritidshuse til salg hos ejendomsmæglerne. Det seneste år er der kommet 46, 586 og 542 flere huse, ejerlejligheder og fritidshuse til salg. Antallet af helårsboliger til salg toppede i sommeren 2011 med et samlet udbud på knap 59.000. Siden da er det samlede udbud af huse og lejligheder faldet med knap 12.000 boliger. På trods af det faldende udbud de seneste fem år, står der flere huse til salg i dag, end der i gennemsnit har gjort de seneste 10 år. Billedet er omvendt for lejligheder.

Salgstider

Det tog i gennemsnit knap 7 måneder at sælge et parcelog rækkehus i 2. kvartal 2016. Salgstiden på huse er faldet med 8 dage det seneste år. Det tog tilsvarende i gennemsnit henholdsvis 4 og knap 10 måneder at sælge en ejerlejlighed eller et fritidshus. Salgstiden på ejerlejligheder og fritidshuse er faldet med henholdsvis 8 og 17 dage i forhold til 1. kvartal 2015.

Restancer

I 2. kvartal 2016 var restanceprocenten 0,19 pct. Det svarer til, at boligejerne mangler at betale 19 øre for hver 100 kr., der skal betales i terminsydelse. Restanceprocenten er faldet med 0,08 pct. point i forhold til 2. kvartal 2015. Under lavkonjunkturen i starten af 1990’erne lå restanceprocenten på ca. 2,5 pct. Den lave restanceprocent i dag skal ses i lyset af en forholdsvis lav ledighed og det meget lave renteniveau. Det betyder, at de fleste boligejere kan klare terminen og dermed undgå at ende i restance.

Tvangsauktioner

Der blev bekendtgjort 3.537 tvangsauktioner i 2015. Det er omtrent på niveau med antallet i 2014, men lavere end i årene 2009-2013. Antallet af tvangsauktioner er faldet yderligere i begyndelsen af 2016. I første halvår har der været 1.500 tvangsauktioner, hvilket skal sammenlignes med godt 1.700 i den tilsvarende periode i 2015. Antallet af tvangsauktioner svinger generelt fra måned til måned, men har i 2016 ligget med et gennemsnit på 240 pr. må ned. Under krisen i 1990’erne var der i gennemsnit ca. 1.500 tvangsauktioner om måneden.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde