Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Sektoraftaler

I forbindelse med implementeringen af digital tinglysning er der indgået tre sektoraftaler.

Aftale om håndtering af afgiftspantebreve
Aftalen gør det praktisk muligt for institutterne at anvende ubenyttet afgift, som nu kan parkeres på afgiftspantebreve.

Parterne aftaler, at afgiftspantebreve ikke bærer nogen panteret og derfor heller ikke kan "genoplives". Samtidig sikrer aftalen, at tidligere kreditor giver ny kreditor tinglysningsmæssig rådighed over afgiftspantebrevet og det dertil tilknyttede ubenyttede afgiftsgrundlag.

Aftale om aflysning af realkreditpantebreve ved brug af autoriseret anmelderordning ved overgangen til digital tinglysning
Aftalen gør det muligt, at institutterne i overgangsfasen ikke bliver låst i deres håndtering af sager i relation til aflysning af indfriede realkreditpantebreve, når der i Tinglysningsrettens lukkeperiode ikke kan indleveres dokumenter til tinglysning.

Aftalen giver institutterne fuldmagt til at udarbejde, signere og tinglyse en digital aflysningspåtegning på et indfriet realkreditpantebrev på vegne af hinanden ved åbningen af den elektroniske tinglysning.

Aftale om brug af autoriseret anmelderordning ved digital tinglysning ved signering for andre institutter
Aftalen gør det nemmere at ekspedere dokumenter, der ikke kan udveksles digitalt mellem to institutter. Aftalen giver institutterne mulighed for at tinglyse på vegne af hinanden uden at skulle efterkontrollere det andet instituts underskrifter. Denne tinglysning sker via autoriseret anmelderordning.

Aftale om håndtering af afgiftspantebreve (pdf)

Aftale om aflysning af realkreditpantebreve ved brug af autoriseret anmelderordning ved overgangen til digital tinglysning (pdf)

Aftale om brug af autoriseret anmelderordning ved digital tinglysning ved signering for andre institutter (pdf)

Lister med tiltrædelser til sektoraftaler (pdf)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde