Rekord lav interesse for boligkøb

Publiceret 12-08-2022
Nyhed

I juli måned var interessen for at optage lån til boligkøb på et historisk lavt niveau. Dermed fortsætter den nedadgående interesse, vi har set siden 2021, hvor efterspørgslen nåede sit højdepunkt. Interessen for at omlægge realkreditlån er fortsat på et højt niveau. Det viser de nyeste tal fra Finans Danmark.

I juli blev der indhentet 4.117 lånetilbud til køb af ejerboliger og sommerhuse i Danmark. Det er det laveste antal siden opgørelsen begyndte i oktober 2017. Dermed fortsætter interessen for at låne penge til boligkøb med at falde, som den generelt har gjort det seneste års tid efter en periode med mange bolighandler. Efterspørgslen begynder at ligne den, vi kender fra før pandemien.

”Det er ikke overraskende, at interessen for boligkøb falder i juli måned sammenlignet med måneden før. I juli måned er mange taget på sommerferie, og efterspørgslen efter boliglån er typisk lavere, end den er i begyndelsen af sommeren, men til trods for det er tallene for denne juli på et lavt niveau. Det kan skyldes få bolighandler og stigende renter,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

4 ud af 5 lånetilbud er til omlægning af eksisterende realkreditlån

Siden renterne begyndte at stige i slutningen af januar 2022, har der været stor interesse for at omlægge lån. Den tendens fortsætter i juli måned, hvor boligejerne indhentede 18.703 tilbud til låneomlægninger og tillægslån. Det svarer til en andel på 80 pct. af alle afgivne lånetilbud til ejerboliger i Danmark – den højeste andel i 2 år og 9 måneder.

”Siden årsskiftet har de danske boligejere udvist stor interesse for at omlægge deres boliglån, og i 1. halvår af 2022 så vi den største omlægningsaktivitet siden 2019. Interessen fortsætter ind i 2. halvår af 2022, og juli måneds tal svarer til, at fire ud af fem af de lånetilbud, der indhentes hos realkreditinstitutterne, er til omlægning af eksisterende realkreditlån. Vi skal helt tilbage til 2019 for at se en tilsvarende andel,” siger Ane Arnth Jensen og fortsætter:

”Den store interesse for låneomlægning hænger sammen med de stigende renter, som har givet boligejere med fastforrentede realkreditlån mulighed for at skære en del af restgælden. Når renterne stiger, falder kursen nemlig på obligationerne bag de fastforrentede lån. Dermed kan lånene typisk indfries til en lavere kurs, end de er optaget til. Det gælder både for en opkonvertering, hvor man skifter sit fastforrentede lån ud med et nyt fastforrentet lån med en højere rente og ved en skrå konvertering, hvor man skifter sit fastforrentet lån ud med et variabelt forrentet lån,” siger Ane Arnth Jensen.

”Risikoen ved den manøvre er dog, at man ved en opkonvertering får en højere ydelse på sit nye lån, hvis renten på det nye lån er højere end renten på det gamle. Forudsætningen for en varig gevinst er derfor, at der på et senere tidspunkt kan omlægges til et lån med en lavere rente, så reduktionen i restgælden ikke over tid bliver spist op af den højere ydelse. Ved en skrå konvertering kan man måske undgå en højere rente her og nu, fordi man udskifter sit fastforrentede lån ud med et variabelt forrentet lån, men man løber samtidig en renterisiko. Bliver renten ved med at stige, vil det medføre en højere ydelse på lånet med variabel rente, som kan udhule gevinsten ved omlægningen,” siger Ane Arnth Jensen.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde