Ny vejledning til foreningerne er et skridt i den rigtige retning

Publiceret 04-10-2022
Nyhed

Finanstilsynet har i dag offentliggjort en ny vejledning om risikovurdering af foreninger. Vejledningen er første lille skridt på vejen til at lette byrderne for foreningerne i forhold til de hvidvaskkrav, de bliver stillet overfor. Men den kan ikke stå alene. Hvis man for alvor skal lette byrderne, skal myndighederne tage fat på flere ideer i det idékatalog, som foreningerne og Finans Danmark har udarbejdet i fællesskab.

Finanstilsynets nye vedledning skal bidrage til at lette byrderne for både foreninger og virksomheder i forbindelse med gennemførelsen af kundekendskabsprocedurer. Den udspringer af det idekatalog, som blev fremlagt i 2021 af en foreningsarbejdsgruppe under ledelse af Finans Danmark og med deltagere fra forenings- og myndighedssiden.

”Det er positivt, at idéen om øget vejledning om risikovurdering af foreninger nu bliver konkretiseret med Finanstilsynets vejledning. Vi er tilfredse over, at vi sammen med foreningerne har været inddraget i udarbejdelsen. Men det er vigtigt at understrege, at vejledningen ikke kan stå alene. Der er blandt andet behov for, at de andre idéer i idekataloget bliver implementeret, ” siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark

Det gælder blandt andet forslaget om, at myndighederne udarbejder en frivillig digital selvbetjeningsløsning for foreninger, hvorfra banker, kommuner og andre relevante myndigheder kan tilgå data om foreningerne. Det vil mindske mængden af oplysninger, som bankerne skal indhente direkte fra foreningerne, når de foretager deres kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven.

”Hvis foreningerne virkelig skal mærke en lettelse af byrderne, så skal der mere til. Vi havde gerne set, at vejledningen gik endnu længere, så det var muligt at lette byrderne endnu mere. Det har ikke være muligt blandt andet på grund af eksisterende EU-lovgivning. Men nu er der taget hul på arbejdet. Og vi er glade for at have siddet med ved bordet og bidraget til konkrete løsninger. Vi ønsker at understøtte foreningerne i deres vigtige arbejde. Jeg håber, vi hurtigst muligt kan få sat flere tiltag i søen,” siger Kjeld Gosvig-Jensen.

Link til Finanstilsynets nye vejledning

Fakta om foreningsarbejdsgruppe

Finans Danmark foreslog i 2020 på en konference, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som kunne komme med konkrete forslag til, hvordan der kan sikres en balance mellem på den ene side at holde fokus på bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, hvidvask og terrorfinansiering – og på den anden side at lette de byrder, mange foreninger oplever som følge af hvidvaskreglerne. Arbejdsgruppen blev nedsat i februar 2021 og afleverede sine anbefalinger i sommeren 2021.

Læs mere om foreningsarbejdsgruppen

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde