Ny stor regning på vej til danske investorer

Publiceret 05-09-2022
Nyhed

To nylige EU-domme sætter momsfritagelsen for investeringsfonde under stærkt pres. Det vil betyde en årlig merudgift på ca. 2 mia. kr., som vil gøre det dyrere for helt almindelige danskere at investere.

For at gøre det nemmere og billigere for småinvestorer at investere i investeringsfonde, har politikerne i EU for mange år siden besluttet, at investeringsfonde ikke betaler moms af alle omkostninger. Fritagelsen sikrer samtidig momsmæssig ligestilling mellem direkte køb af enkeltaktier mm. og køb via investeringsfonde. Forskning viser, at danskerne spreder deres investeringer alt for lidt, og at investor kan opnå en bedre risikospredning via investeringsfonde.

Med afsæt i et par EU-domme er Skattestyrelsen på vej med nye retningslinjer, som kan betyde, at momsfritagelsen reelt ikke kan benyttes længere.

I princippet er alle EU-lande forpligtet til at implementere dommen på en ensartet måde. Virkeligheden er imidlertid en anden. Skattestyrelsens fortolkning indebærer nemlig, at danske investeringsfonde stilles ringere i konkurrencen med udenlandske aktører. Finans Danmarks undersøgelse af sagen viser, at enten har EU-Domstolens domme ikke medført ændringer, eller også er ændringerne ikke så restriktive i andre medlemslande. Med Skattestyrelsens fortolkning er der derfor en reel risiko for investorflugt over mod andre investeringsmuligheder, f.eks. investeringsfonde fra andre lande, som har en lempeligere fortolkning af EU-dommene. I sidste ende kan det medføre flytning af forretningsområdet til andre lande.

”Hvis Skattestyrelsens fortolkning af EU-dommene bliver til virkelighed, vil der blive tale om moms på omkostninger til forvaltning af en samlet formue på 2.730 mia. kr. alene hos Finans Danmark medlemmer. Vi er stærkt bekymrede for konsekvenserne for den enkelte investor, som jo også omfatter helt almindelige lønmodtagere. De kan se ind i en forøgelse af deres omkostninger med op til 25 pct. Den samlede regning kan ende på op mod 2 mia. kr. årligt. Det her er endnu et skridt i den forkerte retning mod en sund investeringskultur, hvor investorerne har nem adgang til at sprede deres risiko”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

”Vi opfordrer derfor til, at Skattestyrelsen sikrer en implementering som i resten af EU, bl.a. ved inden offentliggørelsen af de endelige retningslinjer at undersøge, hvordan og om EU-dommene har medført ændringer i andre EU-lande. Vi opfordrer også til at sagen forelægges for EU’s momskomité for at opnå en ensartet fortolkning af dommene, så danske investorer ikke stilles dårligere end investorer i andre lande”.

 

Læs Finans Danmarks høringssvar her

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde