Konkurrencerapport giver skævt billede af afkastet i danske banker

Publiceret 08-09-2022
Nyhed Analyse

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens (KFST) seneste analyse er der overnormal indtjening i den danske banksektor. Men hvis man anvender KFST’s målestok for normalafkast på C25-indekset, får man et opsigtsvækkende resultat: De fleste store danske virksomheder har et langt større afkast end, hvad KFST vurderer som normalt – og i øvrigt typisk langt større end bankernes. Det viser en ny analyse fra Finans Danmark.

KFST offentliggjorde for nylig analysen ”Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder”, hvor man bl.a. ser på indtjeningen i bankerne. KFST’s metode er imidlertid stærkt problematisk, som bl.a. professor David Lando har påpeget. I analysen sammenholder KFST de faktiske afkast fra danske banker med ét teoretisk og unuanceret mål for, hvordan afkastet burde være på aktiemarkederne, det såkaldte normalafkast. Desuden fokuserer KFST alene på perioden 2016 til 2019. På den baggrund når KFST frem til, at der er et overnormalt afkast i banksektoren.

For at illustrere de metodiske udfordringer i KFST’s analyse har Finans Danmark lavet en tilsvarende analyse for alle virksomheder i C25-indekset samt alle større danske banker. Resultatet er opsigtsvækkende: For ved at anvende KFST’s metode på C25-indekset har alle de store danske virksomheder – med undtagelse af tre – siden 2016 leveret afkast, der ligger over normalafkastet.

”I virkelighedens verden er det næppe sandsynligt, at alle store danske virksomheder skulle levere overnormale afkast, og det viser jo ret effektivt, at KFST’s metode er problematisk. Vores analyse viser klart, at KFST’s metode systematisk finder normalafkast for danske virksomheder, der er langt under de faktiske afkast – ”normalafkastet” er med andre ord langt fra normalt. Derfor bør man tage KFST’s konklusioner med et stort forbehold”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark, og fortsætter:

”Analysen viser desuden, at med KFST’s metode er banker blandt de virksomheder, der over perioden har leveret de klart laveste afkast, og hvor afvigelsen mellem det faktisk afkast og det beregnede normalafkast er absolut mindst. Med andre ord, hvis KFST’s metode tages for gode varer, så er konkurrenceudfordringerne vurderet ud fra afkastet langt større i andre brancher.”

“Det her viser også, at overnormale afkast ikke holder som argument for, at bankerne er blevet pålagt at medfinansiere Arne-pensionen gennem en særskat. For hvis overnormale afkast skulle begrunde en særskat, burde den ligge på helt andre brancher end bankerne”, siger Niels Arne Dam.

Læs Finans Danmarks analyse her

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde