Investorerne holder igen med at geninvestere rekordudbytter

Publiceret 14-11-2022
Nyhed

Danske investorer har i årets første 10 måneder kun købt for netto 8 mia. kr. i danske investeringsfonde. I samme periode har fondene udbetalt rekordstore 40 mia. kr. til investorerne i udbytter, så der samlet har været et flow ud af fondene på 32 mia. kr. Det tyder på, at danskerne holder igen med at geninvestere deres udbytter. Det viser nye tal fra Finans Danmark.

Røde aktieindeks og negative fortegn ud for tallene i depoterne har været hverdag for investorerne i 2022. Alligevel er investorerne fortsat med at investere nye midler i danske investeringsfonde, om end i markant mindre omfang. Det samlede nettokøb i danske fonde i 2022 er ved udgangen af oktober således på kun 8 mia. kr. Til sammenligning var nettokøbet i 2020 og 2021 på henholdsvis 77 mia. kr. og 67 mia. kr. Selvom der fortsat mangler to måneder af 2022, vil der blive tale om et væsentligt fald.

”At investorerne i 2022 er fortsat med at købe for mere, end de sælger, fortæller, at der ikke har været udsalgspanik, selvom 2022 mildest talt har været et dårligt investeringsår. Det er positivt, da det indikerer, at mange investorer følger et af grundrådene, som lyder, at man skal tænke og investere langsigtet,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Flowet af midler mellem investeringsfondene og deres investorer afhænger ikke kun af, hvor meget investorerne investerer og trækker ud af fondene. Med til billedet af det samlede flow hører også, hvor store udbytter fondene udbetaler til investorerne. I 2022 har fondene sendt rekordstore 40 mia. kr. tilbage til investorerne i udbytte. Det betyder, at nettoflowet, som er investorernes nettokøb i fondene fratrukket fondenes udbyttebetalinger, indtil videre er på negative -32 mia. kr. i 2022. I 2020 og 2021 var nettoflowet til sammenligning positivt med henholdsvis 54 mia. kr. og 46 mia. kr.

”Tallene viser, at investorerne ikke ligefrem har stået i kø for at sende midler ud på markederne. Det er nærliggende at pege på, at de stigende leveomkostninger nok spiller ind. Inflationen udhuler ganske enkelt, hvad der er tilbage at investere for, efter der er betalt for dagligvarer, varme og husleje. Det er dermed ikke nødvendigvis frygt for faldende markeder, der driver nettoflowet ned. Det er måske snarere udtryk for, at mange danskere er privatøkonomisk udfordret af inflationen.  Det kan tilskynde flere investorer til at bruge deres udbytter til forbrug eller kontant beredskabsopsparing i stedet for at geninvestere dem,” siger Kåre Valgreen.

Figurnote: Figuren indeholder data for danske fonde, der retter sig mod danske privatinvestorer. En investeringsforening kan have fonde, som har investeret i andre af investeringsforeningens egne fonde. I figuren er der renset for sådanne interne investeringer. For fondenes udbytter er det estimeret, hvor stor en andel, der er udbetalt til en anden af den samme investeringsforeningsfonde. I udbyttetallene er der derefter renset for sådanne interne udbyttebetalinger, så figuren alene viser udbytter, der er tilgået eksterne investorer.Som følge af rensningen varierer tallene for udbytte og nettoflow i figuren fra sammetal i Investering Danmarks markedsstatistik. 

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde.

Se statistikkerne her

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde