Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Publiceret 02-11-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriets lovforslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven (fritagelse for tinglysningsafgift til udskiftning af olie- og gasfyr).

Den finansielle sektor står klar til at tilbyde lån uden oprettelsesgebyrer til udskiftning af olie- og gasfyr, som en del af Finans Danmarks aftale med regeringen om kampagnen ”Fyr dit fyr”. Det er vigtigt for den grønne omstilling at få skiftet danske boligers olie- og gasfyr ud med bæredygtige varmekilder, der også er billigere i drift for den enkelte boligejer. Ruslands krig i Ukraine har gjort det endnu mere aktuelt at blive uafhængig af fossile brændsler.

Det er derfor positivt, at man politisk vil fjerne tingslysningsafgiften på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr til en grøn varmekilde. Men Skatteministeriets model er unødigt kompliceret og ufleksibel for boligejerne. Lånet kan ikke kombineres med andre lån til energifremmende tiltag, som kunne gavne boligejerens fremtidige økonomi, og boligejerne kan risikere omkostninger til f.eks. rykning af pantebreve, der overstiger besparelsen på tinglysningsafgiften.

Modellen medfører også store implementeringsomkostninger hos de finansielle institutter, som ikke står mål med ordningens besparelse. Modellen tager endvidere lang tid at implementere, og vil derfor medføre en betydelig forsinkelse af Fyr dit fyr-kampagnen.

Finans Danmark foreslår en refusionsordning for tinglysningsafgiften, der tager udgangspunkt i en nem og smidig ordning for boligejeren. Den kan implementeres inden for kort tid og uden store implementeringsomkostninger for den finansielle sektor. Det er helt i tråd med ambitionen bag partnerskabet om Fyr dit fyr-kampagnen.

Kontaktpersoner

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde