Høringssvar vedrørende andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper

Publiceret 19-08-2022
Høringssvar

Indenrigs- og boligministeriet har sendt udkast til lovforslag om to ændringer af andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper i høring. Den ene ændring indebærer, at gyldighedsperioden på en valuarvurdering forlænges fra 18 til 42 måneder; den anden ændring indebærer, at den enkelte andelsboligforening får mulighed for at nettoprisindeksregulere den offentlige vurdering.

Finans Danmark understreger i sit høringssvar, at ingen af de to forslag har betydning for belåningsmulighederne for hverken selve andelsboligforeningen eller for den enkelte andel, da institutterne ikke må lægge f.eks. værdien i en valuarvurdering eller en indeksreguleret offentlig vurdering til grund for belåningen, men er forpligtet til at lægge ejendommens reelle markedsværdi til grund.

For at undgå misforståelser hos både eksisterende og kommende andelshavere om betydningen af foreningens valg af værdiansættelsesprincip, er det afgørende, at alle parter fuldt ud forstår, at det udelukkende er markedsværdien, der kan lægges til grund for belåning. Vi foreslår på den baggrund indførelsen af en oplysningspligt.

Kontaktpersoner

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde