Høringssvar: Udkast til lovforslag om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven

Publiceret 24-08-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriets udkast til lovforslag om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven. Herunder indgår en skærpet anvendelse af tvangsbøder ved eventuelle fejl i forbindelse med pengeinstitutters tredjepartsindberetninger.    

Danske pengeinstitutter udfører en betydelig samfundsmæssig opgave i forbindelse med indberetninger om kunders skatteforhold til Skattestyrelsen. Den digitale årsopgørelse dannes således på et fundament af en lang række tredjepartsindberetninger. Den finansielle sektor står bag en meget stor andel af disse indberetninger, og indberetningerne dækker en bred pallette af bankernes produkter. Sektoren står således bag millioner af indberetninger hvert år, og fejl er uundgåelige.

Den betydelige samfundsopgave, vi efter gældende praksis udfører ved at indberette om vores kunders forhold, er os pålagt ved lov og udføres vederlagsfrit. Udkastet til lovforslag giver indtryk af, at fejl i den forbindelse også skal straffes økonomisk, hvilket er urimeligt.

Det beklages derfor, at Skattemyndighederne finder det nødvendigt skærpe pressionsmidlet (tvangsbøder) markant. I stedet for en administrativt- og ressourcekrævende løsning, opfordrer sektoren i stedet til endnu tættere dialog og samarbejde om fortsat styrkelse af kvaliteten af vores indberetninger. Det vil være fordelagtigt for både Skattemyndighederne, sektoren og samfundet generelt.

Finans Danmark vurderer på ovenstående baggrund, at der ikke skal indføres en ny praksis for bøder ved tredjepartsindberetninger.

Kontaktpersoner

Peter Schultz-Møller

Skattechef

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde