Høringssvar: Udkast til bekendtgørelser om dele af ny bogføringslov

Publiceret 01-11-2022
Høringssvar

Finans Danmark og Forsikring & Pension tilslutter sig generelt set den foreslåede ”implementering”, men rejser bekymringspunkter.

Forsikring & Pension og Finans Danmark har i fællesskab afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedrørende udkast til bekendtgørelser, der "implementerer" dele af den nye bogføringslov.

Vi gør i høringssvaret indledningsvis opmærksom på, at der i det kommende arbejde med fastlæggelse af krav til specialudviklede digitale bogføringssystemer skal tages hensyn til finansielle virksomheders særlige karakteristika, og at vi gerne indgår i dialog herom.   

For så vidt angår digitale standard bogføringssystemer, kan vi generelt set tilslutte os den foreslåede "implementering". Vi rejser dog bekymringspunkter vedrørende den foreslåede afgrænsning af bilag, som skal opbevares i det digitale bogføringssystem, og den manglende konkretisering af krav til udbydernes IT-sikkerhed.

Kontaktpersoner

Martin Thygesen

Kontorchef

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde