Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Publiceret 11-11-2022
Høringssvar

Finans Danmark opfordrer til forenkling af rapporteringsforpligtelser for danske UCITS.

Finans Danmark har afgivet høringssvar på udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for Danske UCITS.

I høringssvaret gøres der opmærksom på, at EU’s forordning om oplysninger om bæredygtig finansiering (SFDR) har medført en betydelig forøgelse af de rapporteringsmæssige forpligtelser for UCITS og der udtrykkes bekymring for, at fondenes årsrapporter er ved at nå et omfang, hvor de ikke skaber værdi for investorerne.

Derfor opfordres Finanstilsynet til at igangsætte mere gennemgribende ændringer af bekendtgørelsen, herunder blandt andet fjerne kravet om rapportering om samfundsansvar, der indebærer dobbeltrapportering i forhold til kravene i SFDR.

Kontaktpersoner

Leonhardt Pihl

Chefkonsulent

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde