Høringssvar - tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde om markedsføring til detailinvestorer

Publiceret 30-09-2022
Høringssvar

Vi har afgivet høringssvar til Finanstilsynet.

Finans Danmark støtter baggrunden for at ændre bekendtgørelsen, som er en konsekvens af, at UCITS og alternative investeringsfonde til detailinvestorer fra 1. januar 2023 skal udarbejde et dokument med central information (PRIIPs-KID).

Vi opfordrer i vores høringssvar til, at der sikres konsistens i reguleringen ved implementeringen af kravet om udarbejdelse af dokumentet med central information.

Blandt andet bør sprogkravet om, at dokumentet med central information skal være på dansk, gælde alle producenter af PRIIP-produkter og implementeres i relevant lovgivning for øvrige PRIIP-producenter for at sikre lige konkurrencevilkår.

Kontaktpersoner

Marie-Louise Aldershvile

Chefkonsulent

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde