Høringssvar til vejledning om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter

Publiceret 19-08-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynets udkast til ”Vejledning om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter”.

Finans Danmark er enig i, at det er vigtigt at forebygge kriser på ejendomsmarkedet, og bakker op om, at der skal være ordentlighed i långivningen, og at denne skal foregå på forsvarlig vis. Det håndteres allerede inden for de givne rammer i ledelsesbekendtgørelsen.

Vejledningen, der er på ca. 40 sider, vejleder om, hvordan banker og realkreditinstitutter kan minimere risikoen ved finansiering af kunders udlejningsejendomme og ejendomsprojekter. Men med ca. 120 krav, der ”bør” opfyldes, og 80 krav, der ”skal” opfyldes, er vejledningen udtryk for en vidtgående detailregulering af rammerne for bankernes og realkreditinstitutternes kreditpolitik, forretningsgange og procedurer. På flere områder går den videre end de krav, som stilles i ledelsesbekendtgørelsen. Med vejledningen bliver der også tale om en væsentlig indsnævring af ledelsesretten i de enkelte institutter, herunder ledelsens indflydelse på institutternes risikoappetit og instituttets egne beslutninger.

Derfor er det efter Finans Danmarks opfattelse helt uacceptabelt med en vejledning i den fremlagte form og med det fremlagte indhold. Og en detailregulering i den fremlagte omfang vurderes også at have en stærk konkurrencehæmmende effekt, og ejendomsbranchens finansieringsvilkår vil blive endog meget kraftigt forringede.

Samlet ser vi behov for en gennemgribende ændring af vejledningen, hvor der bliver tale om et inspirationskatalog for institutterne og ikke en indskrænkning i bestyrelsernes råderet.

Vores indvendinger og forslag til ændring af vejledningen er uddybet i vores høringssvar.

Kontaktpersoner

Ane Arnth Jensen

Viceadministrerende direktør

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde