Høringssvar til fire styresignaler om moms på investeringsfonde

Publiceret 05-09-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar på fire nye styresignaler, hvor Skattestyrelsen ændrer praksis for momsfritagelsen for investeringsfonde.

En ny stor regning er på vej til danske investorer, hvis styresignalerne bliver til virkelighed. To nylige EU-domme sætter momsfritagelsen for investeringsfonde under stærkt pres. Det vil betyde en årlig merudgift på ca. 2 mia. kr., som vil gøre det dyrere for helt almindelige danskere at investere.   

Momsfritagelsen er direktivbaseret med henblik på harmonisering mellem medlemslandene. Finans Danmarks undersøgelser viser, at EU-Domstolens domme enten ikke er implementeret endnu eller implementeret mindre restriktivti andre medlemslande.

Finans Danmark henstiller i vores høringssvar til, at Skattestyrelsen inden offentliggørelsen af de endelige styresignaler gennemfører et såkaldt nabotjek, hvor det på myndighedsniveau undersøges, hvordan eksempelvis EU-domme er implementeret i andre medlemslande. Vi henstiller også til en forelæggelse for EU’s momskomité med henblik på at opnå en ensartet fortolkning af dommene, således at danske investorer og investeringsforeninger ikke stilles dårligere.

Kontaktpersoner

Birgitte Søgaard Holm

Direktør, Investering og opsparing

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde