Høringssvar – opfordring til ESMA om teknologineutrale informationskrav til forbrugere på investeringsområdet

Publiceret 03-01-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til ESMA’s ”call for evidence on certain aspects relating to retail investor protection”

Høringen er en del af Kommissionens kommende strategi ”A Retail Investment Strategy for Europe”, som skal reformere forbrugerbeskyttelsesreglerne på det finansielle område. Vi støtter Kommissær McGuinness’ initiativer på forbrugerområdet og opfordrer til, at den kommende regulering har fokus på, at forbrugerens behov sættes i centrum, at reglerne tager højde for den digitale udvikling, og at reglerne afbureaukratiseres, samt at der skabes lige konkurrencevilkår for den finansielle sektor i EU.

ESMA’s ”call for evidence on certain aspects relating to retail investor protection”  er afgrænset til at omfattet disclosures, digital disclosures samt digital tools and channels og dækker dermed den anmodning om technical advice, som ESMA modtog i sommer med deadline 30. april 2022. Formålet med høringen er dermed at indsamle input til brug for ESMA technical advice til Kommissionen.

Vi har i vores høringssvar opfordret ESMA til i deres technical advice til Kommissionen at fokusere på, at undgå information overload. Investorer – særligt forbrugere - skal modtage klar, forståelig og brugbar information, som gør dem i stand til at tage informerede og egnede investeringsbeslutninger. Løsningen er ikke at blive ved med at tilføje informationer, som forbrugerne skal forholde sig. Fokus bør i stedet være på at give de rigtige, relevante og nødvendige informationer, som gør forbrugeren i stand til at tage den informerede og egnede investeringsbeslutning for den pågældende.

Derudover bør reglerne være teknologineutrale, så der sikres et level playing field uafhængig af distributionsform. Investorerne skal kunne være sikre på at modtage den samme information uanset distributionsform. Der skal ligeledes være mulighed for, at præsentationen af information kan tilpasses den konkrete distributionsform.

Kontaktpersoner

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde