Høringssvar om lov om tinglysning

Publiceret 17-10-2022
Høringssvar

Justitsministeriet har sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om tinglysning i høring.

Finans Danmark imødeser, at der indføres et nyt system for registreringer af bygninger på fremmed grund i både Tinglysningsrettens og Geodatastyrelsens it-systemer, og bygninger på lejet grund overordnet set bliver behandlet på samme måde som matrikulerede arealer.

Der er dog behov for, at eksisterende oplysninger om bygningsblade i tingbogen bliver opdateret, og at de foreslåede regler finder anvendelse på alle oplysninger om bygning på fremmed grund, både nye og gamle. Det er nødvendigt, at der fremadrettet kun er ét system til behandling af oplysninger i bygningsbladene. Det foreslåede lovudkast vil medføre to parallelle systemer for oplysningerne om bygning på fremmed grund, fra henholdsvis før og efter lovens ikrafttræden. Det vil medføre både forståelses- og systemmæssige udfordringer, som vil få en negativ påvirkning for både myndigheder, erhvervslivet og borgerne.

Kontaktpersoner

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde