Høringssvar om loft over huslejestigninger

Publiceret 13-09-2022
Høringssvar

Indenrigs- og Boligministeriet har sendt udkast til lovændring om loft over huslejestigninger i høring.

Finans Danmark forstår vigtigheden af, at der er fokus på den alvorlige situation med store prisstigninger på energi og fødevarer mv., der udfordrer mange familiers økonomi. Det gælder også lejere, der kan stå over for huslejestigninger, som følger af regulering efter nettoprisindekset, og vi anerkender den politiske indsats med at mindske de økonomiske gener for lejerne.

Et indgreb med loft over huslejestigninger rejser imidlertid en række principielle spørgsmål, som vi opfordrer til at tage alvorligt og undersøge nærmere. Et tidsbegrænset loft over huslejestigninger vil bl.a. kunne påvirke værdiansættelsen af de berørte ejendomme, som vil kunne medføre en lavere belåningsværdi og dermed en reduceret belåning.

Kontaktpersoner

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde