Høringssvar: Lovforslag om lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer og fastholdelse af loft over investorfradraget

Publiceret 19-08-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.

Angående investorfradraget indeholder udkastet til lovforslaget, at lofter over investorfradrag ikke forhøjes fra 2023, som hidtil forudsat. Finans Danmark anfører kortfattet i høringssvaret, at denne del af lovforslaget bør bortfalde med sigte på at realisere de forudsatte gradvise forbedringer af vilkår for at tilføre risikovillig kapital til små virksomheder.   

Angående Skatteministeriets udkast til lovforslag om lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer på ejendomme, der overvejende udlejes, fremfører Finans Danmark en række ulemper ved at overgå fra realisationsbeskatning til lagerbeskatning af ejendomme, der er relativt illikvide.

Vi noterer, at provenuet ved lagerbeskatningen er opjusteret med ca. 300 mio. kr., hvilket skaber råderum for, at der kan foretages lempelser af forslaget, som afbøder en del af de uhensigtsmæssige virkninger af lovforslaget, herunder med særlig fokus på ejendomsselskaberne.  

Vores efterfølgende bemærkninger er imidlertid baseret på præmissen i udkastet til lovforslaget om, at der skal indføres en lagerbeskatning for selskabers ejendomme, som overvejende anvendes til udlejning. Bemærkninger er derfor centreret om at afbøde de likviditetsmæssige og administrative belastninger for selskaberne. Det gælder overordnede justeringer af forslaget og specifikke uhensigtsmæssigheder i udformningen af lagerbeskatningen af ejendomme, der overvejende udlejes.              

Kontaktpersoner

Peter Schultz-Møller

Skattechef

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde